Befaringen ga også politikerne et nært innblikk i flomproblematikken, og hvordan den påvirket E6 og trafikken i og gjennom dalen.

Tidenes løftebrudd

Men hovedformålet med befaringen var å studere nærmere den ferdige strekningen av nye E6 fra Frya til Sjoa, samt de resterende strekninger som er kLargjort, men ikke igangsatt.

- Videre utbygging av E6 er svært viktig for vår region. Utsettelsen vi ser er tidenes løftebrudd. Vi må gjøre det vi kan for å framskynde utbyggingen, sier Nord-Frons ordfører Rune Støstad som deltok på befaringen.

Tar opp saken på nytt

Han får naturlig nok støtte fra sine egne i transportkomiteen.

- Her virker det som om regjeringas har glemt Gudbrandsdalen og tidligere løfter som Stortinget har gitt. Vi skal gjøre det vi kan for å framskynde bygginga og ta E6-utbygginga på nytt opp i Storinget, sier APs leder i transportkomiteen, Sverre Myrli, som også deltok på befaringen.

Utsikt mot flommens herjinger og området for ny E6-trase sør for Ringebu. (Foto: Privat)