– Vi har doblet medlemsmassen i løpet av de to siste årene, nå har vi 155 medlemmer, som er bra i ei lita bygd!

Leder i Kvam Sanitetslag, Hanne Britt Jacobsen, har grunn til å være stolt. I år fyller laget 70 år, men denne pensjonisten har ingen planer om å trekke seg tilbake og ta det med ro.

I februar ble jubileumsåret sparket i gang med akedag for bygdas innbyggere. Etter flere opptredener gjennom året ble det kronet med jubileumsfest i oktober.

Stor spredning i alder

Det yngste medlemmet er 20 år, det eldste 92, men hovedtyngden av medlemmene befinner seg kategorien «ung», som i sanitetslaget betyr mellom 20 og 60 år.

Sjøl om laget begynner å «dra på åra», er ikke Jacobsen i tvil om at det fortsatt er høyst aktuelt.

– Norske kvinners sanitetsforening (NKS) er nesten mer aktuell nå, og det er mye blest rundt det vi gjør. I løpet av de siste årene har det kommet til mange nye foreninger og medlemmer over hele landet. Sakene spiller inn; idretten, Røde Kors og lignende er alternativene, men de jobber ikke med de samme sakene som oss. Organisasjonens fanesaker er skjønnhetstyranni, vold mot kvinner, aktivitet i lokalsamfunnene og forskning på kvinnehelse.

Basar: Basaren er en av flere inntektskilder. Mesteparten av de frammøtte sist helg var medlemmer i laget.

Lang fartstid

Et av lagets eldste medlemmer er Petra Jensvoll. Hun har lagt ned mang en time i arbeid med sanitetslaget over flere tiår.

– Jeg husker at jeg var med på møter på 60-tallet, men husker ikke akkurat når jeg ble ordentlig med, forteller hun.

En annen som har vært med i lang tid er Anne Marie Klevstadlien, som kom med i laget litt tilfeldig.

– Jeg kjente ingen og kom utenfra, med et ønske om å bli kjent med andre, forteller hun.

Lederen sjøl har ikke lang fartstid i laget, hun ble medlem tilbake i 2012, da som nyinnflyttet i bygda.

– Jeg ble huka tak i av nabokjerringa, forteller hun lattermildt og ser bort på Klevstadlien, som nikker bekreftende.

Menn får være med i NKS, men de kan ikke ha verv.

– De har ingenting de skulle ha sagt, kommer det fra trioen, etterfulgt av latter.

Mange ulike aktiviteter

En av de tingene som kanskje flest forbinder med Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), er de fargerike fastelavnsrisene som hvert år selges til inntekt for foreningens arbeid.

– Mange kjenner oss for riset. Men det er faktisk ikke alle som ønsker å ha det, men de gir oss pengene for det likevel! Det er jo helt fantastisk.

Medlemmene bidrar til mange arrangementer og til aktiviteter som skal komme flertallet til gode.

– Vi skal ikke sitte på penger, midlene vi får inn skal ut igjen til de ulike sakene vi jobber med, forteller Jacobsen.

Og det er så mangt. Alt fra støtte til skolemusikk, organisering av julegateåpning, basarer, utstyr til ulike lag og foreninger i bygda, beredskapsgrupper og mer til. Nå er så absolutt mer enn håndarbeid og «kaffeslabberas».

– Det er en myte at alle sitter sammen og strikker. Jeg kan ikke strikke, så jeg sier til folk at det må de ikke nødvendigvis gjøre, sier Jacobsen.

Drev sjukebiler lokalt

NKS ble stiftet i 1896, da med folkehelse som hovedfokus. Med 41 000 medlemmer, er den Norges største kvinneorganisasjon. Sanitetslaget drev i sin tid sjukebilene og sto bak helsestasjonstilbud i by og bygd. Organisasjonen sto også bak den første sjukepleierutdanningen her i landet.

– Den har spilt en veldig viktig rolle i helsearbeidet for kvinner og skal fortsette å være viktig også framover, sier Jacobsen.

Rød knapp: Sanitetskvinnene jobber blant annet mot vold mot kvinner og samler inn penger til formålet gjennom Rød knapp- aksjonen.
Dugnad: Medlemmene deltar på mange ulike arrangementer i løpet av et år. Her hjelper Tuva Hanslien til i matteltet, sammen med Monica Jensvoll og Hanne Britt Jacobsen fra NKS under Furusjøen Rundt. Foto: Guro Vollen/arkiv