Riks- og fylkesveger i Oppland skal asfalteres for 212 millioner kroner i år, informerer Statens vegvesen i en pressemelding. Asfaltarbeidet vil pågå fra slutten av mai til slutten av september.

Veger i Midtdalen

Noen av vegene som skal asfalteres i Midtdalen er:

Fv. 385 (Friisvegen), fra Ringebu til Øksendalen, 12,2 km.

Fv 312 Frya – Hundorp 2,9 km

Fv 312Harpefoss – Hestskobakken 2,2 km

I tillegg skal det stedvis lappes med asfalt fra Krekke og rundt 10 kilometer nordover på E6.

Sluttfører igansatte prosjekter

Oppland fylkeskommuner bruker totalt 145 millioner kroner til ny asfalt på fylkesevegene i Oppland.

- Inkludert i denne summen er 50 millioner kroner vi bestemte oss for å bevilge ekstra for å sluttføre asfaltering av allerede igangsatte prosjekter. Vi har prioritert mye godt vedlikehold på flere viktige fylkesveger, blant annet utskifting av stikkrenner, ny grøfting, utskifting av masse med mer, før vi nå asfalterer. God standard og økt trafikksikkerhet er viktig for folk, og for oss som vegeier, sier leder av Komité for samferdsel og trafikksikkerhet, Anne Elisabeth Thoresen (Ap).

I tillegg til nye vegdekker, brukes 22 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene i Oppland i år.