Prosjektleder i vegvesenet, Rune Smidesang er godt fornøyd med oppgjøret mellom vegvesenet og de tre entreprenørene AF-gruppen (E6 Frya-Sjoa), Implenia Aurstad (E6 Vinstra-Sjoa) og Aventi Installasjon AS (Elektri i tunnelene).

– Jeg er både stolt og glad over at vi og entreprenørene er blitt enige om sluttoppgjøret i dette store og komplekse prosjektet, sier Smidesang.

Under kostnadsrammen

De tre entreprisekontarktene kom til sammen på 4,1 milliarder kroner, 700 millioner kroner mer enn avtalen først tilsa.

– I dette ligger det inne en naturlig prisstigning. Ellers kom merkostnadene på økt masse- og vegetasjonsrydding, sikring av drikkevannskildene i Lomoen, jernbaneteknisk arbeid, samt at vi fikk setningsskader på vegen på Fryasletta. Men de største kostnadene fikk vi på Mellemsdokka rasteplass og på Vinstra vegpark, sier Smidesang.

Vinstra vegpark var ikke ferdigprosjektert da kontrakta med entreprenørene og vegvesenet ble underskrevet.

Totalt ble kostnaden på hele vegstrekningen 6,9 milliarder kroner. Dette er 100 millioner kroner under kostnadsrammen på 7 milliarder kroner (2018-kr. og inkludert mva.)

– Kostnadene utenom kontraktene dreier seg om byggherrekostnader, konsulenter, grunnerverv og planleggingskostnader, blant annet. Totalt kom vi oss innafor kostnadsramma som Stortinget hadde satt, og dét på Norges største veganlegg gjennom tidene, konkluderer Smidesang.

Ble «Årets anlegg»

I 2016 ble anlegget også kåret til «Årets anlegg», blant 500 konkurrenter.

– Det kunne ikke skjedd uten dyktige folk og et godt samarbeid mellom aktørene, sier Smidesang.

På det mest hektiske var mer enn 800 anleggsarbeidere i sving samtidig.

Rune Smidesang er godt fornøyd med sluttoppgjøret for E6-prosjektet. Foto: Guro Vollen