Statens Vegvesen har spart inn penger på andre prosjekter - disse pengene prioriterer de til bygging av ny gangbru over Våla elv.

Rundt ti millioner kroner

- Våre prosjektledere har klart å spare in såpass med penger på arbeid på E6 og riksveg 4, at vi nå kan starte prosjekteringen av en ny gangbru over Våla elv. Prisplappen er pluss minus ti millioner kroner, og vi håper å komme i gang i løpet av høsten, sier avdelingsleder i Statens vegvesen, Cato Løkken.

- Dette skal gå fort som råd, sier ringebuordfører Arne Fossmo som er sjeleglad for at penger til ny gangbru nå endelig er på plass. Brua skal bygges på kommunal grunn, og byggesøknaden kan gå som en dispensasjonssak.

- Vårt ønske er en trebru lik den vi har litt lengre oppe i sentrum av Vålebrua. Det er en rimelig og god løsning med fundament på begge sider av elva. Vi kan ikke begynne å bygge pilarer nede i elva og dermed skape utfodringer i forhold til ekstra lang saksbehandling og det at Våla er ei gyteelv for en storørretstamme, påpeker Fossmo.

- Jeg kan ikke her og nå si at det blir ei trebru, men vi tar med oss innspillet fra ordføreren videre i prosjekteringen. Ei god og funksjonell gangbru for gående og syklende, blir det i alle fall, sier Cato Løkken.

Alle er fornøyde

Norges Lastebileierforbund og lokalt næringsliv var også på plass for å markere nyheten om ny, trafikksikker bru. Det samme var elever fra Ringebu ungdomsskole som bruker den smale brua til daglig.

- Å få de mjuke trafikanter vekk fra den smale brua har vært en ønske i flere år. Den er rett og slett for smal til å være trafikksikker. Her vil det uansett bli stor trafikk av tungtransport selv om nye E6 kommer med tid og stunder. Nå får vi endelig fjernet et punkt som er trafikkfarlig hver bidige dag, sier regionsjef i Norges Lastebileierforbund, Guttorm Tysnes.