Den omtalte landbruksvegen, som er under planlegging, går fra Fløtardammen i Sør-Fron til Peer Gynt seterveg i Frydalen i Nord-Fron. Formålet med den nye vegen er blant annet å lette tilsyn og sanking av beitedyr, samt øke aktviteten i skogbruket.

Delte meninger

Men det er delte meninger i høringsuttalen fra Fylkesmannen og Oppland Fylkeskommune omkring lokal forskrift med sykkelforbud.

Fylkesmannen mener at hensynet til villreinen og landbruket må veie tyngst, og støtter derfor et sykkelforbud på denne landbruksvegen.

Da er Oppland Fylkeskommune av en annen oppfatning. De ser på deler av denne vegen, samt fløtarbrua ved demingen, som en del av en framtididig sykkeltrase - Trolløypetraseen. Oppland Fylkeskommune mener også at den villreintrekken som vil passere denne vegen, først og fremst passerer vegen før sykkelsesongen starter. De konstaterer at et sykkelforbud ikke er nødvendig på denne landbruksvegen.

Lov å trille

Nord-Fron kommune gjorde som Sør-Fron kommune, og vedtok forskrift med sykkelforbud på og langs denne landbruksvegen. Men Sør-Fron kommune har lagt inn som forutsetning i sitt vedtak, at det i forskriften ikke skulle være forbud mot å trille sykkelen.