Det har vært arbeidet med turkartet siden 2014, og den offisielle lanseringen foregikk under byfesten på Vinstra.

- I sommer er det gjort en omfattende besiktigelse i området med inntegning av de mest aktuell stiene, 22 stier i alt, og med en enkel beskrivelse av hver sti, forteller primus motor bak turkartet, Olaf Giverhaug.

Infotavler og gapahuker

I fobindelse med utarbeidelsen av det nye kartet har det blitt bygget flere gapahuker i turområdet, og nye informasjonsskilt er også utplassert.

- Vi har vært bevisste på å få brukt de rette navn på turstiene som opprinnelig er gamle seterråk. På informasjonsskiltene har vi også spedd på med lokalhistorie fra turområdet - lokalhistorie som lokalkjente sambygdinger har kunnet fortelle om. Vi håper dette kartet kan være til god nytte og inspirasjon for turglade folk, og allerede i morgen, søndag, arrangerer vi "Kom deg ut dagen" i samarbeid med DNT. Oppmøte er klokken 10 nederst i Øldalen ved Kleivane, og turen passer for alle - til og med de med barnevogn, reklamerer Giverhaug.