I forbindelse med åpningen av ny E6 mellom Sjoa og Frya, gjør Opplandstrafikk endringer for å kunne gi et bedre busstilbud.

– Linje 424 Krekkevika-Ringebu-Vinstra-Otta kjøres i dag som skolerute. Denne ruta vil fra 17. desember gå fast alle hverdager. Det vil si at ruta også vil kjøre på skolefridager som f.eks sommer og vinterferie. Dette vil gi et tilbud til Ringebu sørfra kl. 07:10, Vinstra kl. 07:40 og Otta kl. 08:20. I tillegg oppretter Opplandstrafikk en ny avgang fra Vinstra kl. 07:15, som gir forbindelse til Otta kl. 07:45, opplyser Oppland fylkeskommune på sine hemmesider.

Forlengelse og justeringer

Opplandstrafikk opplyser videre at Linje 414 fra Otta kl.15:45, forlenges fra Hundorp til Ringebu og blir kjørt alle hverdager.

– Linje 142 fra Vinstra skysstasjon endres avgangstid fra kl. 15:20 til kl. 15:40, og kjører fra Lomoen, via Vinstra skysstasjon, og lokalvegen mellom Vinstra og Ringebu for å passe bedre for arbeidsreisende, heter det videre.

Linje 142 får også justerte avgangstider på strekningen Bismo - Otta - Vinstra - Lillehammer, det samme fra Lillehammer - Vinstra - Otta - Bismo.