Statens vegvesen har fredag sendt ut forslag om bompengetakster på ny E6 til Sør-Fron og Nord-Fron kommunar.

Statens vegvesen foreslår i utgangspunktet at den samla taksten i de fire bomstasjonane på ny E6 mellom Frya og Sjoa, blir sett til 123 kr for lette kjøretøy og 246 kr for tunge kjøretøy.

– Bomtakstane ligg innafor det spennet som er vedteke i Stortingsproposisjon 51 S (2012-2013), og som kommunane og fylkeskommunen tidlegare har slutta seg til. Nedbetalingstida blir 15 år, som er vanleg når det gjeld bompengeinnkreving, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Fire bomstasjonar

Det skal etter planen etablerast fire bomstasjonar på ny E6, og to på gamle E6 (ved kommunegrensa mellom Sør-Fron/Nord-Fron og Nord-Fron/Sel.

– Taksten i bomstasjonane på gamle E6, som blir lokalveg, blir til 75 prosent av taksten i nærliggande bomstasjon på nye E6.

Rabattar

Vegvesenet foreslår at det blir innført 20 prosent rabatt for lette kjøretøy som teiknar brikkeabonnement med bompengeselskapet, heiter det vidare i pressemeldinga. For tunge kjøretøy gis det ikkje rabatt. Dette skal gjelde både på ny E6 og lokalvegen.

Med 15 års bompengeinnkreving vil takstane fordele seg slik i dei ulike bomstasjonane (saka held fram under statistikken):

BomtaksterNy E6Hundorp NordNy E6Vinstra SørNy E6Vinstra NordNyE6Kvam NordSUMNy E6Gml.E6S/N-Fron grenseGml. E6N-Fron/Sel grense
Lett bil u/rabatt41,0027,0037,0018,00123,0020,0014,00
Lett bil m/rabatt32,8021,6029,6014,4098,4016,0011,20
Tung bil82,0054,0074,0036,00246,0040,0028,00
Gj.snittstakst39,1025,5035,3017,50117,3019,1013,10

20 år?

I høyringa anbefalar Statens vegvesen at det blir etablert eit passeringstak på 40 betalte passeringar per månad for lette kjøretøy for å lette den økonomiske belastninga for lokale trafikantar som passerer bomstasjonane ofte.

– For å få nytte av månadstaket krevst det bruk av elektronisk brikke. Etter passering nummer 40 i ein bomstasjon, blir det gratis å passere denne fram til neste kalendermånad, opplyser Vegvesenet.

– Sidan prosjektet har relativt høge bomtakstar, anbefaler Vegvesenet at det blir vurdert å forlenge innkrevjingsperioda frå 15 til 20 år for å redusere den økonomiske belastninga. Eit forslag om innkrevjingstid på 20 år vil imidlertid krevje ny behandling i Stortinget, samt eit forslag til nye garantivedtak for lånefinansieringen, som blir gjort av fylkeskommunen, heiter det i pressemeldinga.

Med 20 års bompengeinnkreving vil takstane fordele seg slik i de ulike bomstasjonene:

BomtaksterNy E6Hundorp NordNy E6Vinstra SørNy E6Vinstra NordNyE6Kvam NordSUMNy E6Gml.E6S/N-Fron grenseGml. E6N-Fron/Sel grense
Lett bil u/rabatt33,0022,0030,0015,00100,0016,0011,00
Lett bil m/rabatt26,4017,6024,0012,0080,0012,808,80
Tung bil66,0044,0060,0030,00200,0032,0022,00
Gj.snittstakst33,0022,0030,0015,00100,0016,0011,00

Les meir i papirutgåva av Dølen torsdag.