Flere næringsinteresser både oppe på fjellet og nede i Kvam, vil at Kvamsfjellet som destinasjon skal skiltes som ”Rondablikk” – ikke Kvamsfjellet.

Samtidig ønsker de samme næringsaktørene å samle seg i et prosjekt kalt ”Partnerskap Rondablikk”, med tanke på å videreutvikle Rondablikk som destinasjon.

Konkurrer med andre

Bakgrunnen er at Kvamsfjellet konkurrer med andre destinasjoner – det er Kvamsfjellet både i Hordaland og i Nord-Trøndelag. Dette gjør seg blant annet utslag i at Kvamsfjellet i vårt distrikt ikke er like enkelt å søke opp via nettet, og det gir utfordringer i markedsføringsøyemed, påpeker de mange næringslivsaktørene.

Ut på høring

Saken har vært oppe i Planutvalget i kommunen. De ønsker et større lokalt engasjement rundt saken før de gjør et endelig vedtak i kommunestyret, og sender derfor forslaget ut på høring med frist den 1. mars. I høringsutkastet vil valget stå mellom å fortsatt bruke Kvamsfjellet, eller endre skiltingen til Rondablikk. Statens Vegvesen betinger en slik skiltendring med at det må ligge et kommunalt vedtak bak.

– Lokalt og for hytteeiere antas det at området er best kjent som Kvamsfjellet. Det er ikke kjent om tidligere prosess for bestemmelse av dette navnet, skriver rådmannsledelsen i Nord-Fron i sin saksutgreiing.