Tirsdag 30. mai ønsker ordførerne Dag Erik Pryhn i Sel, Rune Støstad i Nord-Fron, Ole Tvete Muriteigen i Sør-Fron og Arne Fosmo i Ringebu å sette fokus på, det de betegner som, en av de største samferdsels-skandalene i moderne tid, byggina av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Et siste forsøk

Aksjonen skal holdes på Sjoa.

- Her skal vi plante trær, hvor avskoging for traseen allerede har funnet sted på strekningen Sjoa - Otta, som en symbolsk handling mot Regjeringas behandling av saken. Denne strekningen skulle etter planen vært begynt på neste år, men har nå ikke byggestart før tidligst i 2023, sier Pryhn.

Ordførerne skriver i innbydelsen til aksjonen, at prosjektet gryteklart: planer er klare, eiendommer er innløst og avskoging gjennomført.

- Tirsdag 30. mai vil vi gjøre et siste forsøk på å få Stortinget og Regjeringa sin oppmerksomhet om denne saken. Vi inviterer derfor private, folk fra næringslivet og yrkessjåfører til å plante et tre for å vise hvor håpløst denne saken har blitt behandla, og med et håp om å få disse strekningene tidligere prioritert før neste NTP vedtas 19. juni på Stortinget, sier Pryhn.

AF og Statens vegvesen på sluttbefaring på E6 Frya-Vinstra. I Nasjonal transportplan er det ikke lagt inn midler til å bygge ny E6 Sjoa-Otta og gjennom Ringebu. Foto: Roar Holten/Statens vegvesen