- Dette betyr at en fortsetter med tilbudene på Gjøvik, Hadeland og Vinstra. Det er det vi har jobba for og mener er en fornuftig løsning. Jeg er glad for at et konkurrerende tilbud til Vinstra vidaregåande skule (VVS) ikke opprettes, sier ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad.

Han legger til at han ønsker et samarbeid med fagmiljøene lenger sør i dalen velkommen.

- Dersom dette blir stående, håper jeg at musikkmiljøet på Lillehammer kan samarbeide med den videregående skolen på Gjøvik eller Vinstra om å legge til rette for tilbudet de etterspør.

Fryktet for elevtallet

- Vi får sende noen rosende ord til fylkespolitikerne, som hørte på oss, sier ordfører i Sør-Fron, Ole T. Muriteigen.

I oktober ble det kjent at fylkeskommunen var positiv til forslaget om en ny linje for musikk og drama ved Lillehammer videregående skole. Forslaget om en fjerde linje for tilbud innen musikk, dans og drama i Oppland skapte reaksjoner i Midtdalen og de tre formannskapene i regionen sendte en felles uttalelse til fylkeskommunen, der de ba om at forslaget ble vraket.

Frykten var at økt konkurranse fra et tilbud på Lillehammer ville minske elevtilfanget ved Vinstra videregående skule, da det allerede har vært tomme plasser ved flere av linjene i fylket.

- Synd for opplandsskolen

I dag behandlet fylkesutvalget altså forslag til endringer i linjetilbud på videregående skoler fra høsten 2018. Leder for komite for opplæring og kultur i fylkeskommunen, Anne-Marte Kolbjørnshus, fremmet forslaget for utvalget. Resultatet etter votering ble at flertallet stemte mot forslaget, dermed blir det ingen ny linje, som foreslått. Det syns hun er synd.

- Det er synd for at opplandsskolen at ikke flere vil gripe muligheten til å utvikle et tilbud om musikk og drama på Lillehammer. Drama er ikke tilbudt noe sted i Gudbrandsdalen. En etablering på Lillehammer ville ha løftet hele fagmilljøet og gitt flere elever mulighet til å velge denne studieretningen.

Utredning nedstemt

Kari-Anne Jønnes (H) la, på vegne av eget parti, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne, fram et forslag om at saken skulle behandles av fylkesrådmannen, for deretter å legges fram for fylkestinget i desember. Forslaget ble nedstemt.

Ved den foreslåtte linja på Lillehammer skulle elever tilbys musikk og dramaundervisning, i tett samarbeid med film- og musikkbransjen i byen. Bak initiativet står komponistene og produsentene Magnus Beite og Stein Berge Svendsen.