Bjørnen gikk inn porten på revefarmen og forsynte seg av noe talgfett som var liggende i den nedlagte revefarmen på Kvarvet.

- Sannsynligheten er stor for at det er den samme bjørnen som fredag ble sporet ved Bergimellom på Kvamsfjellet, sier rovviltansvarlig i Nord-Fron, Geir Groven til Dølen.

Observert av hytteeier

At bjørnen fortsatt vandrer omkring mellom Kvamsfjellet og Kvarvet på Sør-Fron, er sikkert. Onsdag formiddag oppdaget hytteeier Terje Palfi ferske spor etter bjørnen ved Afstjønna på Sødorpfjellet. Afstjønna (996 m.o.h) oppunder Krøkla på Sødorpfjellet, ligger bare noen få kilometer fra Kvarvet.

- Bjørnen hadde kommet ned fra Krøkla og passert snaue hundre meter fra hytta mi, deretter har den gått ned mot Afstjønna, passert Peer Gynt seterveg og gått videre over myra nordover mot Vaglfjell og Gravdalen, forteller hytteeier Palfi.

- Dette var en skikkelig spennende naturopplevelse. Riktignok økte pulsen litt, men jeg anser ikke bjørnen for farlig. Sporene var ferske på toppen av nysnøen som kom i går kveld og natt, så det var ikke lang tid i forveien den hadde passert, sier Terje Palfi som har sendt bildene av bjørnesporene til Dølen.

Avslag på felling

Nord-Fron kommune har søkt om fellingstillatelse på bjørnen som ble observert på Kvamsfjellet, men fikk avslag.

- Direktoratet avslo fellingssøknaden og vi har hatt telefonmøter med dem angående felling og nye observasjoner. Det vil bli foretatt en løpende vurdering ettersom den ikke utgjør en umiddelbar fare for beitedyr. SNO er nå ute for å dokumentere spor og skaffe DNA-materiale, forteller rovviltansvarlig Geir Groven til Dølen.