Det melder Statens vegvesen i ei pressemelding onsdag.

– Vi har i samarbeid med Ringebu kommune bestemt å sette opp skiltet «Forbud for lastebil og trekkbil» på fylkesveg 388 mellom Brugata og Høystadvegen i Ringebu kommune, sier rådgiver Sveinung Bakken i vegvesenet.

Vinterproblemer

Ringebu kommune har lenge forsøkt å få utbedring av vegen opp på prioriteringslista til fylkeskommunen, og håper på å nå opp ved ny rullering av planprogram til våren/sommeren.

– Vegen er smal, svingete og bratt her, noe som erfaringsmessig fører til at enkelte tunge kjøretøy setter seg fast, spesielt på vinterføre, forteller Bakken.

Nå vil de lede trafikken av tunge kjøretøy forbi Ringebu sentrum og opp fra Frya mot Venabygdsfjellet via fylkesveg 27.

GPS-valg

Trolig velger mange sjåfører Brekkebakkene/Kjønnåsvegen grunnet bruk av GPS, ved at den viser fylkesveg 388 som korteste veg.

– Kjønnåsvegen er ikke godt egnet for tunge kjøretøy og spesielt ikke i Brekkebakkene, sier Bakken.

Forbudsskilt er nå satt opp i Brugata i Ringebu sentrum og i krysset Høystadvegen/fv. 388 Kjønnåsvegen. I tillegg er det satt opp nye vegvisningsskilt i Ringebu sentrum og i krysset fv. 27/fv. 388. På de nye vegvisningsskiltene er det miniatyr forbudsskilt for tunge kjøretøy. Disse varsler at det på strekningen er et forbud for lastebil og trekkbil – ikke på hele strekningen, men på en del av strekningen.

Lastebil/trekkbil som har et oppdrag på forbudsstrekningen kan fortsatt kjøre Brekkebakkene. Det gjelder for eksempel renovasjonsbilen har behov for å kjøre til eiendommer på strekningen. Likedan har lastebil som skal levere varer til adresser på strekningen anledning til det.

– Vi iverksetter også bedre vedlikehold av bakkene nå i vinter, men uansett er bakkene svært utsatt nå i vinterhalvåret på grunn av stigningsforholdene, sier Bakken.

Lokale misforståelser

Bakken forteller at det har kommet noen henvendelser fra lokalbefolkningen som er usikre på skiltingen.

Bakken forteller at det har kommet noen henvendelser fra lokalbefolkningen som er usikre på skiltingen.

– Det er nødvendig å minne om at forbudet for lastebil og trekkbil gjelder mellom Brugata og Høystadvegen. Det er ikke forbudt å kjøre forbi vegvisningsskiltene med forbudssymbolene, de angir forbud på deler av strekningen. Det er først ved forbudsskiltet «Forbudt for lastebil og trekkbil» med underskiltet «Gjelder gjennomkjøring» at det ikke er lov å kjøre, sier Bakken.