Stønaden er på 573 420 kroner, og prosjektet heiter «Entrepreneurship and internatinalization at Skabu secondary school».

– Dette betyr at vi kan vidareutvikle utvekslinga vår med Thomas Tallis School i London, og auke kompetansa innan internasjonalisering og entreprenørskap, seier Tori Virik Nøvik, ved Skåbu oppvekst.

Erasmus+ er eit EU-program, som gir stønad til utdanningsprosjekt som handlar om mellom anna internasjonalisering og entreprenørskap.

Stønaden skal gå til å vidareutvikle utvekslinga med samarbeidsskulen i London, men også til deltaking på prosjektleiingsseminar, for å knytte kontaker med skular i andre land. Stønaden gjeld for to år.