Den årvisse lanseringen av Fronsbygdin er en stor dag for alle med interesse for lokalhistorie. Årets utgave byr på 160 sider med lokalhistorisk stoff fordelt på 21 artikler.

Ny medredaktør

Rasmus Stauri åpnet kvelden med å framheve det arbeidet medredaktøren, Per Ottesen, har nedlagt i sitt virke som formidler av lokalhistorie gjennom mange år. Per Ottesen gikk nylig bort etter lengre tids sjukdom, og ble minnet med gode ord og en stille stund der alle respektfullt reiste seg. Når det gjelder innholdet i boka så ble dette presentert av bokas redaksjonssekretær Gard Espeland. Artikkelforfatter Øystein Hov fortalte om arbeidet med å forfatte historien om sin egen far, presten Sverre Hov,  og oppveksten på prestegarden i Sør-Fron.  Som ny medredaktør til Fronsbygdin, ble Hildegunn Maria Haanes Ruset ønsket velkommen.

Les mer om boksleppet og anmeldelse av boka i neste nummer Dølen.