Dermed blir dette i år en kommunal oppgave. Og det blir markeringer i alle de tre midtdalskommunene av 8. mai som nå går under navnet "Frigjøringsdagen og veterandagen". Alle markeringer er åpne for publikum som ønsker å delta.

Markeringer i Midtdalen

I Ringebu blir det markeringer både ved de engelske soldaters grav ved Venabygd kirke og minnesteinen over de falne fra 2. verdenskrig. Denne minnesteinen var tidligere plassert ved Ringebu ungdomsskole, men er nå fløtt til nordenden av den nye gravlunden ved Ringebu stavkirke. Ringebu kommune har fått medlemmer i Norsk Reserveoffiserers Forbund (NOROF), til å gjennomføre markeringen.

I Sør-Fron blir det blomsternedleggelse ved graven til soldat Bjarne Lien fra Sør-Fron som falt under kamphandlinger i aprildagene 1940. Han ble 24 år og falt ved Furnes nord for Hamar den 19. april 1940. Eivind Holen fra forsvarsforeningen vil delta på denne markeringen.

I Nord-Fron blir det markeringer både i Kvam og på Vinstra. I Kvam blir det kransenedleggelser ved fellesgraven til de engelske soldater på Kvam kirkegard, og ved graven til soldat Asbjørn Solberg som falt 22. april 1940 under kamper i Verdal - samt kransnedleggelse ved minnesteinene i Fredsparken.

Ordfører Støstad stiller for å holde en appell, og Kvam skole stiller med skolemusikken. Det blir også blomsternedleggelse ved Sødorp kirke ved graven til Ole Heimstad fra Vinstra som falt under krigshandlinger i Gausdal 27. april 1940.