Tørkekrisen kan også bli en fôrkrise for mange bønder. Nå planlegges strakstiltak.

Godt oppmøte

Godt over 150 personer hadde møtt fram i Ruste Bygdahus til informasjonsmøtet omkring tørken og den varslede fòrkrisen mot vinteren. Tine, Nortura, Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgivning var på plass for å informere og komme med gode råd. Til stede var bønder fra hele Gudbrandsdalen.

Et rimelig fullt Ruste Bygdahus under orienteringsmøtet omkring tørkekrisen og fòrsituasjonen i Gudbrandsdalen.

Avhengig av regn

Det store problemet for de aller fleste ligger an til å bli mangel på grovfôr til vinteren. Førsteslåtten var dårlig, og nå ser andreslåtte an til å bli enda dårligere om ikke det komme mengder med regn inne et par ukers til. Det er estimert med rundt 50 prosent redusert grovfòrmengde i år sammenlignet med et normalår.

- Nå må vi tenke litt annerledes. Vi må sette mengde foran kvalitet, og vi må utnytte alle de arealressursene vi har nede i bygda til å få dyrket mer gras. Halmen må brukes til fôr og vi må slå andreslåtten seint. Rundt 20. juli er siste sjanse for å få sådd i, og så må vi håpe på mengder med regn, ellers blir nok andreslåtten attpåtil dårligere enn den første, var de triste, men sanne fakta fra Oddbjørn Kvaal-Engstad i Norsk Landbruksrådgivning.

Øystein Slåen fra Fellesskjøpet satt klar for å få ned navnene på de av gardbrukerne som ønsker kontakt med kornprodusenter for å få halm til fôr.

Ikke få panikk

Rune Lostuen i Felleskjøpet Agri oppfordret bøndene på det sterkeste å iverksette strakstiltak og forberedelser, men ikke å få panikk. Han mente kombinasjonen med litt grovfor og større mengde med fiberrik kraftforblanding, kunne være løsningen for mange. Men det ville kreve mye ekstraarbeid og påpasselighet i fjøset utover vinteren.

- Ved slik foring er det absolutt nødvendig at hvert enkelt dyr får sin tildelte mengde med riktig fôr. Det krever bruk av fanghekker hele vinteren i gjennom om slik foring blir løsningen, påpekte Lostuen, som ellers ba de frammøtte skrive seg på en liste til Felleskjøpet om de ønsket kontakt med kornbønder som ville omsette halm til fôr.

- Det blir helt sikkert kamp om fôret i år, så sett i gang og skaff deg det du kan nå. I oktober kan du ta en vurdering på hva grovfôrmengden du har tilsier omkring fòringsløsningen du må velge gjennom vinteren, var rådet fra  Rune Lostuen i Felleskjøpet Agri.