I den forbindelse er konsulentfirmaet Norconsult innleid for å vurdere flomsikre trasevalg for elva Givra gjennom reguleringsplanområdet.

Tre alternativ

Tidligere har det blitt utarbeidet to trasevalg for Givra: Fra Skåbukrysset ved innkjøinga til VVS mot rundkjøringen ved Rema 1000 og ned langs Vinstragata til utløp Laugen, og dagens elveleie med åpning av elva og ut i Laugen i dagens elveutløp. Kommunens administrasjon og politiske ledelse har tidligere uttalt at traseen med åpning av elva i dagens elveløp, er det mest aktuelle. Både med tanke på pris og hensyn til fylkeskommunens bygging av den nye busstoppen utenfor VVS.

Nå har Norconsult kommet med et tredje alternativ. Det går ut på å koble Givra inn fra Campus-området og Vinstragata med nytt elveleie ned i Laugen ved siden av Byrebrua. (Se bilde med de tre alternativene)

Anbefaler dagens trase

Norconsult har vurdert alternativene, og konkluderer med at åpning av dagens elveleie til Givra, er den rimeligste. De antar at utførelse langs Vinstragata med behov for betongmurer som flomsikring vil være et prisdrivende moment.

" Traseen langs dagens elveløp antas ikke å bli dyrere enn traseen langs Vinstragata. Traseen lang dagens elveløp vil trolig bli rimeligere, da det er større muligheter for valg av løsninger og større plass til å opparbeide flomkanal og sikringer", skriver Norconsult i sin rapport.

Nord-Fron har avsatt 25 millioner til flomsikringsarbeid i dette området, og Norconsult har estimert en totalkostnad på 40 millioner kroner. Kommunen søkte i år om 27 millioner kroner i midler fra NVE til dette flomsikringsarbeidet, men fikk avslag. Ny søknad blir sendt til neste år, har kommunen opplyst.