Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som nylig publiserte byggeaktiviteten på landbrukseiendommer her til lands. På landsbasis er det bare 21 prosent av de om lag 167.000 bebygde eiendommene som har hatt byggeaktivitet i perioden etter 2007 og frem til 1. januar i år.

Andelen i Nord-Fron

I tabellene til SSB fremkommer det at det er totalt 599 landbrukseiendommer med bebyggelse i Nord-Fron ved årets inngang. Og det er 187 av disse det har vært søkt og bygget på i løpet av de ti siste årene. Det utgjør en andel på over 31 prosent, som dermed er en god del høyere enn landsgjennomsnittet på 21 prosent. Og mest i hele fylket.

I Sør-Fron kommune telles det nå 410 bebygde landbrukseiendommer, og statistikken viser at 111 av disse har hatt byggeaktivitet de siste ti årene, eller en andel på drøye 27 prosent. Også det må sies å være mye.

Ringebu har 513 bebygde landbrukseiendommer, og av disse er det 26,7 prosent det har vært byggeaktivitet på de siste ti år.

- Drøyt syv prosent av Norges befolkning bodde i 2017 på landbrukseiendom. Nærmere bestemt 373.000 personer. Størst er andelen i Sogn og Fjordane, og minst er det i Akershus, forteller SSB i en artikkel knyttet til temaet.

I følge tabellene er det totalt 3.632 personer som bor fast på en landbrukseiendom i Midtdalen.

Landbruksbygninger: I dag kan vi vise til nye tall som avslører hvilke kommuner som har størst og minst byggeaktivitet på landbrukseiendommer i Kommune-Norge. I Midtdalen er Nord-Fronsbøndene ivrigst. Foto: Guro Vollen/illustrasjonsbilde

Mest i Oppland og Gudbrandsdalen

Vi kan på denne måten fastslå hvilke kommuner som har bønder med størst «tiltakslyst». Det er ikke til å komme bort fra at kommuner med stor landbruksdrift også er dem som har størst andel av landbrukseiendommer med byggeaktivitet.

Helt øverst kommer de tre kommunene som utgjør Jæren i Rogaland; Klepp, Time og Hå. Alle de tre har hatt byggeaktivitet på om lag 46 prosent av landbrukseiendommene. Fra denne landsoversikten kan vi slå fast at Nord-Fron kommune ligger oppe på 33. plass av de 426 kommunene. Sør-Fron er nummer 77 på listen, og Ringebu nummer 86.

I Oppland har det vært nest mest «landbruksbygging» i Slidre. I andre enden finner vi Jevnaker kommune med en andel på bare 9,4 prosent.

Bolig, naust og koier

- Bygninger er viktige i kulturlandskapet, og norske landbrukseiendommer har en omfattende bygningsmasse. I alt ble det registrert i underkant av én million bygninger på landbrukseiendommene i fjor, forteller SSB.

- Disse utgjør nærmere en fjerdedel av alle bygninger i Norge. Drøyt 200.000 av bygningene er bygd før 1900 eller fredet. Nær halvparten av de bebygde landbrukseiendommene hadde minst én slik bygning.

Et bygg på en landbrukseiendom kan blant annet omfatte boliger, driftsbygninger, naust, skogskoier og seterhus. Hos SSB fremkommer det at det er totalt 14.673 bygninger på landbrukseiendommer i våre tre kommuner.