Kan kvaliteten økes ved å ha ferre og større brannstasjoner, som foreslås av konsulentfirma og brannsjef i det interkommunale MGB (Midt-Gudbrandsdal Brannselskap?

Da blir spørsmålet;

1. Gir det raskere utrykningstid?

2. Gir det lavere kostnader?

3. Gir det bedre lokalkunnskap?

I følge rapporten fra konsulentfirma fører det ikke til raskere utrykningstid, ikke lavere kostnader, og legger ikke noe vekt på  lokalkunnskap som jo er avgjørende for å finne fram raskt.

Så hva er det å hente:

1. Bedre rekruttering pekes det på, men høres ikke mye logisk ut? Ikke særlig troverdig?

2. Flere brannfolk samlet for økt beredskap?

Sør-Fron Høyre mener at brannsikkerhet er viktig, og må være kortreist. Uansett fart med doblet kjørelengde er det ikke mulig å kjøre inn nok.

Lokalkunnskap er også så viktig at den kan ikke undervurderes.  Det snakkes ofte om at brannvesen kom før politi til ulykker etc, og vi mener at slik skal det være.

Politikontor på hjul fungerer med dagens dataløsninger, men slik er det ikke for brannvesenet. Reponstid på dagens 10 minutter er ikke mulig mange plasser uten at brannstasjonen på Breivegen i Sør-Fron beholdes.

Politikere i kommunen har hatt et møte med brannfolkene på stasjonen, og de peker på enkle overkommelige oppgraderinger og endringer i infrastruktur for å bli enda mer effektive. Nevner at stasjonen ligger rett ved nord enden av E6 tunnelen, og trenger bare litt justering med automatisk elektrisk bom for å kjøre rett inn på E6 både sørover og nordover.

Små justeringer på lokalveien opp mot sentrum, og oppgradering til blålys for å kunne kjøre i nødvendig fart, uten å bli forsinket av redusert fart i eks 40-60 soner.

For å sikre at Brannstasjonen beholdes i Sør-Fron, må vi prioritere de viktigste løsningene for å opprettholde kvalitet i hit krav på stasjonen. Endringer her kan ikke bli styrt av enkle rapporter til en administrasjon som selvfølgelig vil ha ryggen fri, og kan falle for fristelsen til å se det som en utvikling at det blir Ferre brannstasjoner.

Selvfølgelig er ferre enheter lønnsomt i mange bransjer, med med brannsikkerhet er det andre ting som gjelder.

Ber derfor om støtte til å beholde Sør-Fron Brannstasjon på Breivegen.

Gi innspill til kommunen, det kan bidra til å sikre brannsikkerheten i Sør-Fron.