Jeg mener alle ansatte skal ha en mulighet til å ivareta HMS.

Like viktig er det at vi som bor i bygda kan stole på at vi har en fungerende beredskap, vi som bor i Ringebu var f.eks. helt avskåret fra helsehjelp under uværet Hans, siden kommunens helsesenter ligger på Fåvang.

I førstkommende kommunestyre så ligger det ett saksfremlegg fra kommunedirektøren angående stasjonsstruktur for Midt – Gudbrandsdal brann og redningsvesen, her kan man lese kommunaldirektøren sine vurderinger av brannstasjonsstrukturen i Ringebu kommune.

Det vil si det er et notat fritt for vurderinger, det er ikke ett ord om hvordan beredskapen blir i Ringebu eller Fåvang, det er fritt for en forklaring på hva som ligger bak at man totalt ser bort fra Norconsult sin rapport, ikke ett  ord om bemanning, og ikke minst arbeidsforhold for de ansatte.

Ifølge saksfremlegget fra kommunedirektøren i Ringebu skal man vedta stasjonsstruktur for Midt – Gudbrandsdal brann og redningsvesen, fremtiden for Ringebu og Fåvang, uten at politikerne blir kjent med hva slags beredskap vil få.

Alle er kjent med utspillet fra i sommer, hvor Ringebu brannstasjon bygges ned. Er det dette som ligger i at man ikke er mer konkrete i «Hovednotatet» fra kommunal direktøren.

Her var ryktene klare at Ringebu mister brann bil, den erstattes med mindre bil som ikke har samme kapasiteten, noe som gjør at røykdykker beredskapen blir lik 0. En brannbil blir fjernet. Altså en klar reduksjon på den brannstasjon i MDG som har flest utrykninger. Er det en omkamp på dette vi ser.

De faglige vurderinger fra Norconsult sin rapport fra 06.06.2023 er ikke fulgt – på noe punkt. Derimot kan det synes som om administrasjonen i kommunen har innført ett pkt.4 – og så langt uten faglig eller sikkerhetsmessige vurderinger, de er iverfall ikke noe å finne i post journalen – dette er dårlig håndverk og farlig for kommunens innbyggere.

Ringebu brannstasjon er den brannstasjon i midtdalen med flest utrykninger, den skal altså forringes om dette stemmer.

Jeg mener at om kommunens politikere skal vedta en struktur som midtdalen skal leve med de neste 30 årene er det galskap at man ikke er mer konkret både på vurderinger av fremtidige behov – og hva endringene i beredskapen betyr for den enkelte kommune og tettsted.

At Vinstra nå bygger en ny stor brannstasjon, betyr det at store deler av brannberedskapen i midtdalen er tenkt dekket herfra? Hva betyr det for Sør-Fron – Ringebu – Fåvang? Hvorfor er det ikke mere åpenhet om dette.

Hvis man har tanker om en felles stor stasjon på Vinstra, hvordan harmonerer det med at Ringebu er vertskommune? Så vidt jeg kan skjønne må det være meningsløst å bygge en stor «sentral» stasjon på Vinstra, mens administrasjonen sitter igjen i Ringebu.