Den respekten vi ble lært i barndommen, forsvinner sakte men sikkert bort i samfunnet.

Arbeiderpartiet har i flere år hatt som slagord: Arbeid til alle – jobb nr. 1.

Men likevel så har vi en lang vei å gå. Felleskap og inkludering i arbeidslivet skal gjelde alle, og ikke bare enkelte.

Mennesker, som på grunn av kronisk sykdom, ulykker eller andre grunner har opplevd flere usikre år på AAP, ender dessverre ofte med å bli ufør.

De blir sett ned på og blir påført en skam av samfunnet!

Mange av dem vil føle seg såpass undertrykt at de vil gå med skam hver eneste dag for noe de ikke har kontroll over.

Mange av de som er uføre i dag er også arbeidsføre, om det var tilrettelagt på riktig måte for dem.

Det vil altså si at samfunnet har en arbeidskraft som venter på å bli sett, på å bli hørt, på å få aksept som BRA NOK!

På årsmøte for Innlandet Arbeiderparti i helgen vedtok vi en uttalelse i den ferdige innstillingen for politiske forslag!

Uttalelsen har mange viktige punkter som handler om inkludering i arbeidslivet og i samfunnet vårt.

Mennesker med helseutfordringer har en mer komplisert hverdag med vansker og større utfordringer enn mange andre.

De har også en rett på en plass i samfunn hvor de kan stå med hevet hode i et arbeidsliv som er tilrettelagt for dem.

Fordi det er nemlig sånn at også disse menneskene som har blitt stemplet som unyttige, kan bidra med sin innsats dersom de får muligheten til det.

Dette er en sak vi i Arbeiderpartiet virkelig bør ha øynene oppe for!

Vi er de som har muligheten til å iverksette tiltak for tilrettelegging for videre planlegging og oppfølging i systemet.

Men det er det VI i Arbeiderpartiet som må gjøre det. Det er VI i Arbeiderpartiet som må være de som sier: "Vi ser dere, dere er verdt det!"