Krever bedre skilting

- Kundene finnner ikke fram fra E6

Næringslivet i Kvam krever bedre skilting fra E6.

Skiltkamp: Ole Kristian Rudlaand vil ha bedre skilting som forteller hva som er i Kvam og på Kvamsfjellet.  Foto: Tor Larsen

Sjoa: Ved Sjoa skiltes det ikke at Gudbrandsdalsvegen går til Kvam, men til Kjørrem - mellom Sjoa og Kvam. 

Egne skilt: Kvamværene tok initiativ og laget egne skilt med innhold - det ville ikke vegvesenet ha noe av - de ble fjernet. 

Nyheter

Striden om skilting fra nye E6 har pågått siden nye E6 ble åpnet. I Kvam føler næringslivet at de bokstavelig talt er havnet helt i bakevja, og det lider de under.

– Verstshuset Sinclair ble reåpnet for noen uker tilbake, og nylig hadde vi en buss som skulle inn der for bespisning - den kjørte rett forbi og måtte ta bespisning i Ringebu. Grunnen var rett og slett at informasjonen på skiltene langs nye E6 er for dårlig. Slik kan vi ikke ha det, og det blir skrøpelig om dette skal gjenta seg i sommersesongen som vi satser hardt i mot til neste år, sier Ole Kristian Rudland, som er en av de nye eierne ved Vertshuset Sinclair på Kvam.


Ny reguleringsplan

Går for riving

Kulturarvenheten i Oppland fylke vil bevare Amundsen hotell, men kommunen går for riving.

 

Savner skilt med innhold

Rudland, og flere med han, har over lengre tid vært i dialog med vegvesenet og lagt trykk på lokalpolitikerne for å få et mildere skiltregime. Det de ønsker er skilt som informerer de reisende langs E6 om hva som fins i Kvam og oppe på Kvamsfjellet.

– I Kvam er det motel, kafe, museum, tømmestasjon for bobiler, bensinstasjon og elbil-stasjon, alt dette bør være matnyttig informasjon for de reisende langs E6. Det er samtidig tvingende nødvendig å få fram slik informasjon langs hovedfartsåren for å kunne fortelle de reisende hva som fins langs Gudbrandsdalsvegen, og dermed genere trafikk også inn til tettstedene. Uten et levende næringsliv, vil tettstedene dø ut, påpeker Rudland, som ikke kjøper vegvesenets argument mot skilting.


Ble lokalveg - mista skoleskyss

Kommunen mener vegen er trygg som skoleveg

Eline Bakken og Magnus Jetlund fra Sør-Fron fikk i sommer beskjed om at de ikke lenger får skoleskyss, nå da gamle E6 har blitt lokalveg. Familien reagerer sterkt på kommunens framgangsmåte.

 

500 meter fra E6

– At vi ligger over 500 meter fra E6-avkjøringen, er vegvesenets hovedargument mot det meste av skiltkravene. Visse regler for skilting er greit, men vi har ikke engang fått det som beskrives som minimumsskilting. Rondablikk Høyfjellhotell får heller ikke skilt, og det vil de og andre bedriftene på Kvamsfjellet også lide under. Vi vil søke om å få skilte til Rondane Nasjonalpark, men vi vet heller ikke om det går i gjennom. En blir fryktelig sliten av å drive denne evige kampen mot den enorme makta som statens vegvesen har, men vi skal ta den videre, sier en bestemt Rudland.

Dølen har prøvd å fa kontakt med ansvarshavende for skilting i Statens vegvesen for å få høre om det er noe framdrift i denne skiltdisputten, men har ikke lykkes med det. Medievakta i SVV opplyser at vedkommende er på høstferie.


Lokalhistoriker med drømmejobb

Digitaliserer idretten

Per Fredriksen er godt i gang med å digitalisere historien til Kvam idrettslag og Furusjøen Rundt. Og dette er et omfattende arbeid, forteller han.