Den lokalhistorisk-interesserte 61-åringen har på en måte fått en drømmejobb der han sitter i klubbhuset til idrettslaget i Kvam. På pulten troner to dataskjermer, og avisutklipp, protokoller og bilder ligger i et slags system rundt omkring på det lille kontoret. Alt blir nøye gått igjennom, før det blir systematisert.

Omfattende arbeid

– Fortell oss hvordan dette kom i gang, Per.

– Daglig leder Ole-Petter Brendstuen i Kvam idrettslag pratet en gang om at historisk materiale i klubbhuset skulle vært digitalisert. Jeg holdt på å havne på Otta gjennom et tiltak gjennom NAV, men heldigvis fikk jeg «snudd i tide», og har nå holdt på litt over et halvt år i klubbhuset.

Skanner og avfotograferer

Det er godt å gjøre en innsats for bygda si.

– Hva går selve jobben ut på?

– Jeg skanner og avfotograferer alt jeg finner av historisk materiale i klubbhuset, det være seg

bilder, avisutklipp, vimpler, diplomer, pokaler, utklippsbøker og så videre. Det ferdige «produktet» blir gitt et navn og lagres digitalt der det skal, under hovedlaget eller undergruppene, og på korrekt årstall, slik at stoffet lettvint kan hentes fram ved behov.

Etterlyser mer stoff

Det er ikke mangel på stoff, for å si det forsiktig. Per forteller at Ole Petter Brendstuen for flere år siden etterlyste bilder, avisutklipp og lignende fra Kvam idrettslags lange historie.

– Det har kommet inn mye de siste årene, men det er helt sikkert mer å hente der ute. Så en oppfordring vil jeg komme med til kvamværene. Se gjennom på loft og i kjeller om dere har noe av idrettslig interesse, sier han.

Gamle sektretærbøker

– Hva er det mest interessante du har vært borti hittil, og er det noe du savner?

– Det er vanskelig å rangere. Veldig spennende materiale det aller meste. Noe av det folk kan se etter her i bygda er gamle sekretærbøker. Den eldste av dem mangler.

– Hvor lang tid regner du med å bruke på jobben?

– Opplegget gjennom NAV kan maks gå til mars neste år. Jeg vil definitivt ikke rekke å bli ferdig med denne registreringen til da.

Bokprosjekt og slektsgransking

Per Fredriksen har vært interessert i lokal historie helt tilbake til 1993. Slik sett er dette på en måte en drømmejobb.

– Jeg koser meg absolutt med dette arbeidet. Min interesse for den lokale historien har ført til flere bokprosjekt, både alene og sammen med andre. Sist skrev jeg boka «50 år med Furusjøen Rundt» i 2016. Jeg driver også med gransking av slekter i området, og det har ført til at databasen min nå teller nesten 95 000 personer, forteller Per Fredriksen.