Olstappen i Skåbu er ett av fiskevannene som tidligere har vært forbeholdt innabygdsboende fiskere med garn. Nå blir det like fiskeregler for både innabygds og utenbygdsboende både på Olstappen og flere andre fiskevann innen Fron Statsalmenning.

– I lange tider Olstappen vært kjent som et av de bedre fiskevann i Skåbu. Med stor fisk av god kvalitet. Etter reguleringa av Vinstravassdraget og tilførsel av sik, så er det ikke slik lenger. Nå trengs det flere fiskere og et hardere fiske for å få tilbake en ørretstamme av god kvalitet, sier nestleder i Fron Fjellstyre, Sjur Sande.

Fisket siden 2006

En av de som har opplevd et dårliger og dårligere fiske med åra, er skåbyggingen Rune Hukkelås. Han har vært ivrig garnfisker siden 2006 både i Olstappen og mange andre fiskevann i området.

– Jeg har ført statistikk, og den viser at ørreten blir mindre og mindre. Nå går det i snitt 4,5 ørreter på èn kilo med fisk. Samtidig blr det mer og mer sik både i Slangen og på Olstappen. Jeg har også registrert at det blir færre og færre lokale garnfiskere. De to siste åra har jeg vært å kalle for nærmest alene utpå her med garna mine, forteller Hukkelås.

Han setter stor pris på at det nå også åpnes for at utenbygdsboende kan få lov til å fiske med garn både i Olstappen, Slangen og Finnbølstjøinn.

– Jeg kan ikke se andre måter å få redda fiskevann på enn å slippe til alle de som ønsker å fiske med garn, mener Hukkelås.

Tilrettelegging: Flere steder langs Olstappen kan bli gode plasser for utsetting av båt om det blir opparbeidet enkle nedkjøringer. Foto: Tor Larsen

Vekk med hevd

Sjur Sande er nestleder i Fron Statsalmenning. Han er enig med Hukkelås i at frislepp av garnfiske er eneste løsningen for Olstappen og flere fiskevann i området.

– Å bruke gammel hevd med garnfiske kun for innabygdsboende, er utdatert. Det hører en helt annen tid til, påpeker Sande, som også ser dette frislippet som en stor nytte for lokalsamfunnet.

– Nå er muligheten der for lokale reiselivsbedrifter og hytteutleiere til å lokke gjester med noe ekstra i Skåbu. Fjellstyret har båt til utlån, og vi har småmaska garn som gratis følger med. Desto flere vi får engasjert, desto bedre er det. Vi har også firmaet Jotunheimen Fisk med fiskemottak rett ved her, - og vi vil søke samarbeid med dem, forteller Sande, som håper at det kommer mange konstruktive innspill til de nye fiskereglene som nå er ute på høring.

– Jeg har ennå ikke hørt noe negativt fra lokalmiljøet om dette frislippet, tilføyer Sande.

Vil ha vårfiske

De nye reglene foreslår garnfiske fra 1. juni, men Hukkelås vil ha garnfisket satt i gang så fort isen går på Olstappen.

– Fisket er enormt bra i noen dager rett etter isgang, og da er det lett å få ut mye sik. Vil de spare storørreten fra garna, så kan de stenge for garnfiske i bekkeosene, påpeker Hukkelås.

De nye reglene åpner for garnfiske for utenbygdsboende i Olstappen, Slangen og Finnbølstjøinn. I tillegg kan utenbygds fiske med oter på Øvre Børkdalsvatnet. Det gis også rett til å fiske med to stenger og fem håndsnører per fiskekort.