Han vokste opp i Sør-Fron og har fortsatt sterke bånd til hjembygda og Midtdalen. Men i jobbsammenheng er Asbjørn Stensrud ansvarlig for hele fylket, som seksjonssjef i Statens vegvesen, region øst.

– Hvordan er det å jobbe i vegvesenet om dagen?

– Jeg har jobba der i snart 11 år, det er en interessant og givende arbeidsplass. En plass som engasjerer.

– Apropos engasjement; vegutbygginga i dalen har skapt mye engasjement?

– Jeg har ikke problemer med å skjønne at det av og til stilles spørsmål ved ting vegvesenet gjør. Det er en stor etat, med mange faginteresser og faggrupper.

– Får du direkte respons fra folk rundt omkring?

– Jeg får både positive og negative tilbakemeldinger fra folk. Enkelte ting er ikke like trivelige, men i all hovedsak er folk høflige og kritikken er positiv og konstruktiv.

– For to uker sida steg vannstanden i Laugen kraftig under vårflommen, og vegvesenet var i aksjon flere steder. Har dere rukket å evaluere arbeidet ennå?

– I det store og hele gikk det bra med flommen i år. Det kom jo tidlig signaler om at det kunne bli flom, så vi var godt forberedt og hadde en god beredskap på plass.

– Det så lenge kritisk ut for E6 ved Fåvang, og vegen ble også stengt en kortere periode. Hvor viktig var det for vegvesenet å holde vegen oppe?

– Riksveg 3 ble jo stengt, og det gjorde presset på E6 spesielt stort. At vi greide å holde vegen oppe slik vi gjorde er kjempebra, det er ei viktig ferdselsåre for trafikken nord-sør.

– Hva er det mest givende med jobben ?

– Etter at jeg begynte å studere har jeg alltid sett på Statens vegvesen som en attraktiv arbeidsplass, hvor en kan være med å påvirke ulike prosesser i samfunnet. Jeg jobber sammen med flinke fagfolk og får treffe mye folk. Det er artig å føle at en gjør noe nyttig.

– Du har tidligere vært aktiv i folkemusikkmiljøet lokalt, er du like delaktig nå?

– Jeg er ikke så aktiv nå som jeg var tidligere, men jeg er fortsatt med i Sør-Fron spelemannslag.

– Du bor jo på Lillehammer, men er like fullt engasjert på flere områder lenger nord i Gudbrandsdalen, blant annet i forbindelse med det nye hoppanlegget i Jordalen. Hvorfor det?

– Det å få til noe for de unge i Midtdalen er en viktig grunn for det engasjementet.

–Hva slags forhold har du til hjembygda i dag?

– Jeg veit hvor røttene mine er og engasjerer meg for Fron. Moren og faren min bor også der, så jeg er ganske ofte på Sør-Fron. Jeg er en del i fjellet i området også, så det blir til at jeg tilbringer en del tid der, ja.