På fylkeveg (fv.) 312 mellom Frya og Lillehove på Hundorp, gamle E6, blir det bedre plass for gående og syklende på vegskulderen, når tiltaket fra Statens vegvesen er utført. På Frya skal det også bygges akselrasjonsfelt for å gjøre det tryggere å kjøre inn på E6. Akselerasjonsfeltet ved Frya industrifelt blir ferdig når asfalten blir lagt tidlig på høsten.

Økes med 7,5 meter

I Ringebu blir en ca. fire km lang strekning mellom Ringebu Nord og Frya gjort bredere og mer trafikksikker.

På strekningen som blir gjort bredere, blir den økte vegbredden ikke asfaltert og tatt i bruk i år.

Neste gang E6 skal asfalteres i Ringebu, blir det nye dekket lagt helt ut i vegens fulle bredde, slik at den nye vegbredden kan tas i bruk da.

På fv. 312 i Sør-Fron skal vegen økes til minimum 7,5 meters asfaltert bredde på en ca. fire km lang strekning. Målet er å ha en vegskulder i én meters bredde, utenfor kantlinja, som gående og syklende kan bruke.

Blir lysregulert i perioder

Arbeidet med å gjøre vegen bredere, skal være avsluttet i juli, og så skal vegen asfalteres på høsten.

Det er Frya Grustak AS som skal bredde vegen og bygge akselerasjonsfelt på E6 i Ringebu, mens Kristian Gården & Sønner AS skal utføre tiltakene på fv. 312 mellom Frya og Hundorp.

Statens vegvenes opplyser at det på begge strekningene må regnes med noe ventetid, og at vegen blir noe mindre framkommelig enn vanlig mens arbeidet pågår.

Trafikken blir lysregulert i perioder, og det er viktig å være oppmerksom på skiltinga, særlig der det er nedsatt fartsgrense, skriver vegvesene i en pressemelding.