I Vinstragata er det etablert to innkjøringer tett på hverandre . Den ene går inn til Peer Gynt kjøpesenter og den andre inn til Vinstra Handelspark. Dette har vist seg å framstå som et ganske så kaotisk kryss både for bilister og de mjuke trafikantene.

– Dette krysset skal nå vekk, sier leder av teknisk etat i Nord-Fron kommune, Bjørn Bjørke.

Mange klager

Helt siden Vinstragata ble åpnet som tilførselsveg inn til Vinstra fra nye E6, har klagene på dette krysset størmmet inn. Det har vært flere trafikkfarlige situasjoner i området. Dette har blitt påpekt både fra butikkinnehavere i Vinstra Handelspark, senterlederen ved Peer Gynt kjøpesenter og trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Fron kommune.

– Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en ulykke. Vi ser daglig gående og syklende som må gå midt i krysset for å komme til og fra de to kjøpesentrene, uttalte Ingunn Skurdal, senterleder ved Peer Gynt kjøpesenter - det var i mars 2017.

Dette ble fulgt opp ved at det sist sommer ble bygd en egen ovegang for gående litt lenger opp i Vinstragata - dog ikke merket som gangfelt.

Ny reguleringsplan

Men nå skal det skje forandringer. Etableringen av Biltema sin nye butikk på 5500 kvadratmeter på Vestsidas gamle fotballbane og naboeiendom til Peer Gynt kjøpesenter, tvinger fram en ny kryssløsning.

– Vi er i gang med en egen reguleringsplan spesifikt for området rundt dette krysset. Det som er helt sikkert, er at dagens innkjøring til Peer Gynt senter blir fjernet. Vi planlegger å lage felles innkjøring til Peer Gynt senter og Biltema rett overfor der det i dag er innkjøring til Vinstra Handelspark. Et såkalt X-kryss. Da får trafikantene kun ett kryss å forholde seg til i Vinstragata når de skal besøke butikker på begge sider av Vinstragata. Fartsgrensen blir satt ned til 40 km/t, forteller Bjørke.

Gangveger og grøntareal

Det skal også reguleres mer rundt det omtalte kryssområdet. Det går på gangveger, grøntareal og trivselstiltak.

– Hvordan gangvegene i området blir anlagt, er for tidlig å si ennå. Det henger sammen med opparbeidelse av nye grøntareal og torget mellom Peer Gyntkjøpesenter og Biltema, påpeker Bjørke.

Nytt kryss: Den fargelagte ringen viser planområdet for den nye kryssløsningen i Vinstragata.