Rudland fjellsenter og Venabu er i ferd med å utarbeide en løypeplan som medfører en oppkobling av skiløype fra Kvamsfjellet til ”Troll-løypa” som går mellom Høvringen og Sjusjøen – en strekning på 170 kilometer.

Ikke oppkjørt skiløype

Troll-løypa er merket som turløype fra 1. februar, men i dag er det ikke oppkjørt skiløype mellom Venabygdsfjellet og Kvamsfjellet.

Det kan det nå bli en ordning på.

Skutersondering

I forbindelse med planleggingen av den nye traseen, søkes det om tillatelse til bruk av snøskuter over en toukers periode – til sammen åtte turer.

Hensikten med disse turene er å kartlegge om den planlagte traseen kan brukes som skiløype, og for å finne ut om det er tiltak som må gjennomføres på barmark.

Den nye traseen er på ni kilometer og starter i nord ved Fryvollane. Foto: Illustrasjon