Arbeidet med tunnel gjennom Høgberget i Tverrbygda er i gang. Skogen hogges og masse forflyttes.

Innslaget på den 250 meter lange tunnelen er rett ovenfor garden Korpberget. Der er lokale arbeidsfolk i gang med grunnarbeidet.

– Åge Haverstad AS er innleid som underentreprenør med ansvar for graving og massetransport. Etter dem kommer firmaet Vestfold Fjellborring for å gjennomføre nødvendige sprengningsarbeid i fjell som ligger i dagen, forteller Jo Stormyrbakken, ingeniør i Veidekke AS.

Base i Skåbu

Hovedentreprenør, Veidekke AS, regner med å være i gang med  selve tunneldriften i løpet av mars-måned. Basen vil være i Skåbu.

– Vi har gjort avtale med innehaverne av kafeen Rødhette og Ulven i Skåbu sentrum. Utenfor der vil vi bygge opp en brakkerigg med nødvendige  fasiliteter som kontorer, bad og soverom, men all bespisning våre arbeidere har behov for,  vil skje i kafeen hos Rødehette og Ulven. Det er en løsning vi er veldig godt fornøyd med både med tanke på det praktiske og avstand til anleggsområdet, sier Stormyrbakken.

– Hvor mange vil dere ha i arbeid og når skal dere være ferdige?

– På det meste regner vi med å ha mellom 20 og 25  personer boende i Skåbu når tunneldriften er i full gang fra mars og utover. Planen er at tunnelen skal stå ferdig i løpet av høsten neste år.

Monterer fotoceller

Når det gjelder lys inne i tunnelen gjennom Høgberget, så skal det monteres en løsning som har vært lite utprøvd tidligere -  nemlig fotoceller som slår på lyset kun når det er trafikk i tunnelen.

– Dette er en løsning som er ny for oss i Veidekke også. Sett i forhold til at dette er en tunnel på en  veg som ikke har all verden med trafikk, så er det en fornuftig løsning med tanke på miljøet og strømbesparelse, sier ingeniør Stormyrbakken.

Oversiktsbilde som viser garden Korpberget og snauhogsten der tunnelinnslaget kommer. Foto: Tor Larsen