Skogbrannindeksen nærmer seg 70, eller er 70; meget stor skogbrannfare, flere steder i fylket, i følge varsel fra Meterologisk institutt. Det ligger på rødt nivå i store deler av fylket.

Økt overvåkning

Det er generelt forbud mot åpen ild i skog og mark i tidsrommet 15. april til 15. september.

- Alle oppfordres til å være forsiktige og oppføre seg slik at det ikke oppstår brann i skog og mark: Det skal ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller i naturen for å starte en skogbrann, skriver Fylkesmannen.

Det er iverksatt økt overvåkning, og skogbrannflyet flyr hver dag. Skogbrannovervåkning fra småfly er en ordning som forvaltes av 110-sentralen for Innlandet og som er finansiert med skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

Det er kommunene som har ansvar for å legge ned forbud, eller pålegge restriksjoner, for å redusere sannsynligheten for skogbrann.

Kommunene Sel, Vågå og Øystre Slidre har lagt ned totalforbud mot å gjøre opp ild og andre former for åpen brenning.

Også kommunene i Midtdalen går ut og ber folk vise særlig varsomhet.