Han har mange gode minner fra livet «over there.» Men hjemlengsel og utsikten til jobb på hjemstedet Vinstra, gjorde at han fant tilbake til Norge. Nå har han tatt over farens bedrift Sykkelbua i Lomoen.

– La oss først høre om utdannelsen din, Tommy, og vegen fram til helikopteryrket.

– Jeg gikk elektro på videregående, etterfulgt av to år på fagskolen i Gjøvik, før jeg var lærling hos Telenor. Så ble det førstegangstjeneste.

– Og så reiste du til USA?

– Det stemmer. Jeg startet på utdannelse som helikopterpilot i Florida. Etter ett år var jeg utdannet instruktør og pilot. Min første jobb var i Oakland, California. Mildt sagt langt fra Florida. Men min gamle Ford Mercury holdt den fire dager lange turen. Etter åtte måneder fikk jeg tilbud om jobb like nord for Washington, så da gikk turen østover igjen.

– Hva gikk jobben ut på?

– Her også jobbet jeg som instruktør, samt en god del fotoflyging i Washington-området. Jeg jobbet også for et firma der vi drev med en slags type landmåling fra helikopter. Denne jobben tok oss mye over østkysten av USA. New York ned til Florida og vestover til Kentucky. Flott måte å se landet på.

– Men vi har hørt at du også jobbet i Canada?

– Jada. I 2006 fikk jeg jobb i Canadas største helikopterfirma. Her var det persontransport i forbindelse med forskjellige forskings- og miljøprosjekt. Jeg jobbet også for et firma nord for Alberta. Her hadde vi blant annet mange oppdrag for Statoil. De fire siste årene jobbet jeg på luftambulansen.

– Noen spesiell grunn til at du valgte dette yrket?

– Jeg har alltid vært interessert i fly og helikopter. Interessen startet med modellfly og helikopter i ungdommen, og den er der fortsatt i dag. Jeg syntes helikopter så veldig spennende ut i og med at det er utrolig manøvrerbart og har mange forskjellige arbeidsområder.

– Hvordan vil du oppsummere årene «over there»?

– Utrolig artige år. Planen var å dra for en periode på to år. Men tiden har gått utrolig fort, med mange interessante jobber og ikke minst folk man har møtt og blitt kjent med over de siste 16 årene.

– Hva gjorde at du flyttet tilbake til Vinstra, og tok over fars Sykkelbua?

– Jeg begynte å tenke for noen år siden at jeg hadde lyst til å komme tilbake til Norge. Jeg har alltid vært interessert i sykling, og mens jeg bodde på Vancouver-øya så ble det mye sti-sykling på fritida. Da far begynte å nevne pensjon, tenkte jeg at kanskje jeg skulle bli med en sesong og se om det var noe jeg kunne tenke meg å prøve. Jeg jobbet med far et halvt års tid, fram til oktober i fjor. Jobbet vinteren i Canada, før jeg overtok Sykkelbua i vår.

– Er «sjølin» fortsatt involvert i drifta?

– Han er med litt når det trengs, og når han har lyst. Det kalles vel flexitid ...

– Sykkelbransjen er på en måte sesongbetont. Noen ide om å utvikle firmaet i vintersesongen?

– Med internett, så har vi hatt lengre og lengre sesonger. Det kan tenkes at man kanskje satser litt mer mot det på den stille tiden av året.

– Et standardspørsmål til slutt. Hvordan skal jula feires?

– Julekvelden feires på Gjerdrum med nevøene. Etter det får vi ta det litt som det kommer.