Store snømengder både på fjellet og nede i dalen, gjør sitt til at faren for vårflom er stor dersom snøsmeltingen skjer raskt utpå vårparten. Derfor er uteseksjonene i de tre midtdalskommunene ute og gjør det de kan for at smeltevannet går dit det skal. Nemlig ned i stikkrenner og kummer.

Boligfelt og grøfter

I Nord-Frons uteseksjon er det Svein Nordlien som har oppsyn med arbeidet som blir utført av gravemaskiner og annen stor redskap. Maskinene får bokstavelig talt grøfter og kummer fram i lyset og opp i dagen.

Dølen besøkte arbeidsgjengen under grøfting i boligfeltet Øvre Vinstra, der de mest igjengrodde grøftene for et par år tilbake ble skikkelig rensket og deretter asfaltert.

– Vi tar det som er av boligområder rundt omkring i kommunen, og er selvsagt klar over de områdene som har vært problemfylte med tanke på vårflom i tidligere år. Øvre Vinstra er et slikt område, sier Nordlien, som med en Ipad holder styr på hva som blir gjort, og hvor.

– Uten gravemaskin hadde dette her vært en helt umulig oppgave å få gjennomført. Grøftene er flere steder fylt opp med et par meter hardpakka snø, forteller Nordlien.

Samme leksa

I Sør-Fron og Ringebu kommune er de også godt i gang med å få rensket vekk snø for å klargjøre grøftene til å ta i mot en vårflom av den voldsomme typen.

– Her tar vi grøftene langs de kommunale vegene. Vi er ekstra oppmerksomme på tidligere problemområder slik som grøfter på veger omkring Midtbygda skole, forteller Vidar Rohaugen i kommunalteknisk avdeling i Sør-Fron kommune.

- Hva med Skrangeliivegen i baksida som har vært ødelagt av flom gang på gang?

– Det er ikke en kommunal veg, så der må vegvesenet ta sitt ansvar og gjøre det som må til, påpeker Rohaugen.

I Ringebu kommune er de også i full gang med å få all snøen vekk fra grøftene langs flere veger.

– Her pågår det full grøftfresing og åpning av stikkrenner og kummer langs de kommunale veger. Vi har også en del problempunkter når det gjelder vårflommens herjinger i tidligere år, og disse holder vi et ekstra øye med, forteller oppsynsmann i Ringebu kommune, Kjell Arne Dalbak.

brøytekanter: Brøytekantene ligger i boligfeltene et par meter over bakkenivå. Her i Øvre Vinstra. Foto: Tor Larsen