I skogen opp i lia for Harpefoss sentrum har det den siste uka vært mye aktivitet.

– Arbeidet starta forrige onsdag og var ferdig tirsdag, så det gikk egentlig ganske raskt, sier Åge Øverjordet, prosjektleder og fungerende kommunalteknisk leder i Sør-Fron.

Resultatet er et 175 meter langt og tre meter høyt gjerde, som skal fange opp steiner som måtte løsne fra fjellet litt høyere opp. Gjerdet er det første av sitt slag i kommunen, så foreløpig har ingen sett det i bruk.

Skal tåle 2,5 tonn

Beboerne i fem husstander kun et steinkast nedenfor området hvor gjerdet nå er satt opp har i lengre tid uttrykt bekymring for at det skal rase i området, forteller Øverjordet.

– Beboere har vært bekymra for sikkerheten her. Det har vært et ønske om en sikring her lenge, så da vi fikk bevilget penger satte vi i gang med anbudsprosessen i vinter.

Kostnaden for prosjektet er på vel én million kroner. Gjerdet er forankra med stolper som går fire meter ned i bakken. Ifølge den sveitsiske produsenten, skal gjerdet som er montert opp i Moarusta tåle belastninga fra en steinblokk på 2 500 kilo, i en fart på 72 kilometer i timen. Det tilsvarer 500 kJ bevegelsesenergi, forteller prosjektlederen.

Feste: Gjerdet er festet med vaier og stolper som går fire meter ned i bakken. Foto: Silje Josten Lien

– Fikk en vekker

– Jeg er kjempefornøyd med at kommunen har tatt ansvar for å sikre innbyggerne og er imponert over framdrifta de siste dagene, sier Bente Indergård. For rundt to år sida raste en stein ned fra berget ovenfor huset hennes og landa inntil verandaen.

– Vi fikk jo en vekker med det steinspranget, en ante liksom ikke rekevidda av det, sier Indergård.

Foreløpig har det kun vært mindre rashendelser i området, men husene ligger tett oppunder berget og det er fullt mulig at større steinblokker kan komme til å løsne. Norsk Geoteknisk Institutt (NGI) har vurdert området som potensielt rasfarlig, med fare for steinsprang.

– Det blir spennende å se hvordan det fungerer i praksis. Det burde holde dette, sier prosjektleder Øverjordet, mens han røsker tak i gjerdenettingen.