Kommunene sto for 7,5 milliarder av denne summen, mens fylkeskommunene sto for 1,3 milliarder, heter det i rapporten som ble offentliggjort fredag.

Over halvparten – 4,8 milliarder – gikk til helse- og omsorgstjenester i kommunene.

– Gjennom hele pandemien har kommunene og fylkeskommunene gjort en formidabel jobb. Arbeidsgruppens rapport viser at pandemien satte tydelige spor i kommunene også i 2022, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Til sammenligning ble koronautgiftene for hele 2021 anslått til å ligge på 16 milliarder kroner. Sektoren ble i fjor kompensert med 15,7 milliarder kroner, hvorav mesteparten gikk til kommunene.

– Vi forventer at regjeringen holder sine løfter og kompenserer merutgiftene også for 2022 i nysaldert budsjett, sier styreleder i KS, Gunn Margit Helgesen.