Det var kommunens tekniske sjef, Bjørn Bjørke, som framla status på anleggsarbeidet, så langt.

- Dette er det mest krevende anleggsarbeid både vi og entreprenøren har hatt. Entreprenøren blir ikke rik på dette, men han blir rik på erfaring, sa Bjørke før han svarte på flere spørsmål fra planutvalgets medlemmer.

Framdriften og stausen ved utbyggingen av Kvamsfjellet, ble forelagt kommunens planutvalg av Bjørn Bjørke. Planutvalget vedtok å få på plasss en egen informasjonsplattform på kommunens hjemmeside omkring framdriften og problemstillinger rundt utbyggingen. Foto: Tor Larsen

20 meter breie gater

Mange lurte på hvorfor gatene til vann og kloakk var 20 meter breie. Til dette svarte Bjørke at det var helt nødvendig for å gi plass til lagring av vegetasjon som skal på toppen ved pynting, plass til sjølve grøfta og trase brei nok til dumpere og gravemskiner med sikkerhetssoner mot grøfta.

- Det ser stygt ut nå, men vi ser også det at det blir bra igjen når vi får lagt på igjen den gamle vegetasjonen som er lagret, påpekte Bjørke, som kunne informere at kommunen hadde to personer som jevnlig oppsøkte anleggsområdet til både anmeldte og uanmeldte inspeksjoner.

- På et slikt stort anlegg er det ikke til å unngå at det er noe å sette fingeren på. Anlegget er kompleks, og det samkjøres med legging av fiber - derfor står en del åpne hull og venter på at fiberkabler blir dratt. Det skjer i disse dager, sa Bjørke som også måtte svare for tildels dårlig vegstandard i området.

Anleggsmaskiner: Store anleggsmaskiner preger mye av hytteområdet ved Furusjøen. Foto: Tor Larsen

Problemer med grunnvann

- På tross av tørkesommer har vi hatt problem med mye vann i grunnen og innsig fra myrer, derav til tider dårlig vegkvalitet.

Entreprenør har nå kjørt på med flere maskiner og mannskaper, men entreprenør kan også melde om at han er seks uker etter skjema.

- Entreprenør har satt eget skjema til ferdigstilling i mai neste år, vi har krav om i august 2019, så det skal nok gå, Sa Bjørke som videre kunne fortelle at rundt 180 hytteeiere hittil hadde meldt seg for å få koblet til vann- og kloakk.

- Det er vi rimelig fornøyd med, og vi ser at det foregår mye bygging i eksisterende hytter for å øke standarden når det nå kommer vann og kloakk. Når denne vann- og kloakk utbyggingen er ferdig, vil både hytteeierne og grunneierne sitte igjen med en solid verdiøkning. Vi må leve litt med at det ser stygt ut, det blir bedre, sa Bjørke.