Det er først og fremst statlig inngripen i regelverket for eiendomsbeskatning av kraftanlegg som gjør de største økonomiske utslag.

Må effektivisere

I løpet av i år og i fjor, må Nord-Fron kommune bokføre et inntektstap på 12 millioner kroner fra eiendomsskatt på kraftanlegg.

- Vi er nødt til å tenke effektivisering i dette budsjettet og i den fireårige økonomiplanen, var budskapen fra ordfører Støstad da budsjettforslaget for 2018 ble lagt fram under dagens utvidede formannskapsmøte der tilltisvalgte deltok. Han minnet også om at det økonomiske tapet kunne bli enda større etter 2019, dersom det blir flertall i Stortinget om å også endre regeleverket knytt til eiendomsbeskatning av "verker og bruk" - den såkalte "maskinskatten". Adminsitrasjonen foreslår å øke eindomsskatten med en halv promille.

Ingen krisemaksimering

Økonomisjef i Nord-Fron, Tom Nøvik, poengterte at Nord-Fron kommunes generelle økonomi var god, men at de nå, etter flere år med store investeringer, må tenke mer nøktern pengebruk og at driftsbudsjettet kunne bli den store bøygen.

- Utbytteinntektene fra kraftselskapene Eidsiva og GE, samt inntekter fra egen konsesjonskraft, veier på ingen måte opp for det store inntektstapet staten har påført oss. De er både varierende og uforutsigbare, og dette er samlet sett inntekter vi har hatt for vane å kjøre rett inn i driftsbudsjettet. Nå må vi tenke litt annerledes, og følge opp det ordføreren påpekte ved å få mest mulig effekt ut av hver krone, sa Nøvik.

Øker gjelda

Administrasjonen har i budsjettet lagt opp til en investeringsramme på 222 millioner kroner i løpet av de neste fire åra. Det medfører økt gjeld på 67 millioner kroner, samt kutt i fondene på til sammen 41 millioner kroner - herav kutt i  disposisjonfondet (frie midler)  på 12 millioner kroner. Økonomisjef Nøvik fryktet mere investeringer i økonomisk "daukjøtt", enn økt gjeld.

- Vi må være påpasselig med at vi ikke invisterer i noe som bare gir oss faste utgifter. Det må også være en inntektsside, sa Nøvik, og viste til vann- og kloakkutbyggingen på Kvamsfjellet som gir inntekter ved siden av driftskostnad.