Det er relativt ferskt, forteller han på telefon til Dølen, at han nå skal bli den nye Gudbrandsdalsradioens ansikt utad. Det er selskapet HedmarkRadioene AS som står bak lokalradioen, som nå skal etablere seg i kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.

– Vi begynte å jobbe mot dette smarbeidet i februar, men først nå i det siste kom alt det formelle på plass. Nå er vi så vidt i gang med å tenke på hvordan vi ønsker å forme lokalradioen, forteller Falkenhaug.

– Ja, hva blir din rolle i den nye radioen?

– Nå går vi opp en ny veg. Jeg er én person som skal dekke et stort område, men det som er viktig, er at jeg skal gi folk en opplevelse av hva som foregår i distriktet. Studioet for Hedmarksradioen skal ta seg av det tekniske, mens jeg blir den lokale utsendte. Jeg skal lage redaksjonelle saker, litt om nyheter, om næringslivet og speile kulturlivet og arrangementer. Jeg skal også drive markedsarbeid. Det er viktig å huske på at vi ikke blir det samme som RadioTri, som var en hel redaksjon på Vinstra.

– Hvilken erfaring har du med radio fra før?

– Jeg jobba i RadioTri i ca. to og et halvt år. Der hadde jeg sendinger, var daglig leder en periode, reporter og hadde med det tekniske og gjøre, som under bingoen. Der trivdes jeg godt. Senere jobba jeg også i Radio Metro, der jeg hadde mest med markedssida å gjøre.

– Apropos radiobingo, den sto sterkt i Midtdalen under RadioTri-tida.

– Ja, og radiobingo blir det også med GudbrandsdalsRadioen. Det gleder vi oss til.

– Lokalradioen går på det gamle FM-nettet. Er dette framtida, da?

– Det er en stor andel som ikke har skaffa seg DAB ennå, og flere steder er det også dårlig dekning. Lokalradioer over hele landet har økt lytterandelen opp til 70 prosent. Lokalradio blir som lokalavis, det er ofte det lokale som engasjerer, mot for riksradio som tilbyr stoff fra hele landet.

– Ja, hva er det som engasjerer midtdølene, tror du?

– Å lage saker på nyetableringer, hendelser og reportasjer, tror jeg vil fenge. Vi skal lage god radio for lokalbefolkningen, for næringsliv, men også for hyttefolk. Jeg vet fra min erfaring med arbeid for Hytteguiden, at de som har hytte i Midtdalen, er engasjert i det som skjer i området. Hyttefolket legger igjen mye penger i området, og de ønsker å følge med. Jeg husker da vi drev RadioTri også, så var det stort engasjement fra hyttefolket i helger og i ferier.

– Men vi må få høre litt mer om hvilken tilknytning du sjøl har til dalen.

– Moren min er fra Sør-Fron, og hun og far flytta tilbake dit for en del år sida. Fortsatt bor far der. Ellers er jeg oppvokst på Lillehammer, men med både hus og hytte på Sør-Fron, har alltid det vært en base for meg. Jeg har mye slekt der. Og når jeg nevner Falkenhaug-navnet er det ingen som stusser, det er et kjent navn i Midtdalen.

– For tida er du i Riga. Er det ferie før radiosendingene braker løs?

– Jeg er i Riga flere ganger i året, så det er som mitt andre hjem. Det har seg sånn at jeg har kjæreste fra Riga, derfor blir det mange turer til byen på meg. Hun snakker norsk og er veldig glad i Norge, så hun flytter nok med meg dit.

– Til slutt, hva skal GudbrandsdalsRadioen være for lytterne?

– Vi skal være en radio folk har et godt forhold til. Vi skal sy sammen som en god lytterarena for alle parter. Så får vi bygge på etter hvert, når ting begynner å falle på plass.