- Jeg er ikke skyldig i noen av tiltalepunktene, svarte midtdølen, da rettssaken mot ham startet i tingretten 21. november. Han skal ikke kjenne seg igjen i de sterke anklagene mot seg. Mannens to advokater, Eli Johanne Apold og Victoria Steen Svendsen, begge fra Oslo, kommer til å påstå midtdølen frikjent, når prosedyrene i saken avvikles.

- Det er riktig at han påstår seg uskyldig, bekrefter advokatene overfor Dølen.

Førstestatsadvokat i Økokrim, Trude Stanghelle, vil ventelig påstå det motsatte i sin prosedyre, uten at hun vil dra konklusjoner før hun skal avgi sin prosedyre og legge ned eventuell straffepåstand.

Flom av digitale vitner

For første gang i historien avvikles en sak i tingretten i Lillehammer hel-digitalt. Det vil si at alle dokumenter vises automatisk på dataskjermer. Det finnes således nesten ikke papirer i saken. Mange av de 22 vitnene i saken er rettslig avhørt tidligere, eksempelvis i både Oslo og Dublin. På storskjerm i tingretten ser og hører man derfor vitnene fortelle det de måtte vite om saken, etter utspørring av etterforsker.

Da Dølen fulgte rettsforhandlingene onsdag, forklarte et vitne på digital link fra Dublin at han hadde deltatt i et investormøte med midtdølen hjemme hos det irske ekteparet, som mener seg bedratt for 500.000 euro av midtdølen.

Han ga et godt inntrykk

Vi diskuterte investeringer i et fond som nordmannen presenterte for oss. Investeringen skulle skje i et prosjekt for cruisefart, og konseptet hadde tittelen «Gullfisk», sa vitnet.

Jeg fikk et godt inntrykk av nordmannen og prosjektet hans, men jeg valgte ikke å investere penger, i det som skulle dreie seg om èn million euro, sa vitnet, som satt i rettssalen i Dublin under bevisopptaket av ham.

Han la til at han ikke fikk de svarene han ønsket på sine spørsmål om investeringen, som for hans del skulle dreie seg om 100.000 euro.

Det kom fram under bevisføringen i retten at fire personer, inkludert midtdølen som nå er tiltalt, skulle stå bak investeringsprosjektet.

Ingen sikkerhet for pengene

Konkret er midtdølen tiltalt for grovt å ha bedratt et irsk ektepar ved to anledninger i 2011. Først fikk han 200.000 euro, deretter 300.000 euro. Han skal ha fortalt ekteparet, som overførte pengene til en bankkonto midtdølen disponerte, at de skulle få høy avkastning på sine investeringer i hans prosjekt.

Økokrim mener at det ikke forelå sikkerhet for de investerte beløpene, i form av verdipapir. Økokrim mener at midtdølens prosjekt ikke hadde noen realitet, eller i det hele tatt kunne gjennomføres.

Ekteparets penger ble ikke sikret idet de forsikrede verdipapirene var uten verdi, mener Økokrim. Kontoen i en utenlandsk bank, dit pengene ble sendt, skal, ifølge tiltalen, disponeres av midtdølen.

- Investeringsprosjektene tiltalte presenterte for irene, var uten realitet og kunne ikke gjennomføres, mener Økokrim.

Ifølge Økokrim skal ekteparet ha fått utbetalt 60.000 euro i 2011, men siden ikke mottatt flere penger av tiltalte. Netto tap for ekteparet kan således bli på 440.000 euro.

Økokrim mener for øvrig at tiltalte og tredjeparter har forbrukt ekteparets penger.

Falsk forklaring i retten

Tiltalen mot midtdølen omfatter også et punkt der tiltalte skal ha gitt uriktige opplysninger til Gjøvik tingrett i mai i 2013.  Retten behandlet da en konkursbegjæring mot midtdølen. Han skal under forsikring i retten ha forklart at det selskapet han eide da, hadde to millioner euro i banken. Han skal ha fremlagt papirer på dette innskuddet.

– Han fremla dokumenter som så ut som om de var utstedt fra banken, og som beskrev det nevnte innskuddet, men det var ikke riktig, mener Økokrim.

Penger til andre land

Bedragerisaken mot mannen er behandlet av påtalemyndighetene siden 2014, først i Innlandet politidistrikt, deretter i Økokrim.  Den lange tiden har blant annet gått med til å følge pengestrømmen i for eksempel Hong Kong og USA.

Først ble tiltalen tatt ut for Oslo tingrett, men ble senere overført til Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Forsvarere: Det er advokatene eli Johanne Apold og Victoria Steen Svendsen som forsvarer midtdølen i tingretten i Lillehammer. Foto: Terje Lisødegård