Det kom fram under fredagens prosedyrer i en  omfattende straffesak som har pågått i tre uker i tingretten i Lillehammer.

I tillegg til fengselsstraff vil Økokrim ha inndratt 3,9 millioner kroner fra mannen, samt at han idømmes rettighetstap for fem år framover. Til fengselsstraffen vil det eventuelt komme 152 dager i utholdt varetekt.

Bedro med forsett

Førstestatsadvokat Turid Stanghelle i Økokrim hevdet i sin prosedyre at midtdølen med forsett bedro et irsk ektepar for 500.000 euro, penger som angivelig skulle investeres i prosjekter midtdølen skulle etablere internasjonalt. De påståtte bedrageriene i Irland skal ha skjedd i 2011. Midtdølen ble arrestert av  Økokrim da han landet på Gardermoen i oktober 2014, mens han tidligere var pågrepet av politiet i London for avhør i saken.

Førstestatsadvokaten hevdet i prosedyren at midtdølen overhodet ikke hadde prosjekter som pengene skulle investeres i. Hun så typiske trekk på såkalte investerings-bedragerier.

Alle kjennetegn på klassiske bedragerier er til stede i denne saken, hevdet førstestatsadvokaten, som mente at de som hadde investert penger fikk seg fortalt at de tok ingen risiko ved å investere i prosjektene midtdølen lanserte.

- Det er også typisk for slike bedragerier at man opererer i flere land, noe som gjør det vanskeligere for politiet.

Midtdølen skal ha operert fra Norge, men tre andre land er også nevnt i saken, eksempelvis Brasil og Makedonia.

Førstestatsadvokaten hevdet at midtdølen totalt hadde samlet inn 880.000 euro til sine påståtte prosjekter, men at det var bare det irske ekteparet som anmeldte forholdet. Pengene skulle angivelig gå inn på en bankkonto. Økokrim mener midtdølen selv brukte mye av pengene ved en rekke minibank-uttak. Disse uttakene skal dreie seg om 87.000 euro, ifølge påtalemakten.

Ingen substans

Økokrim mener midtdølen forsettlig lurte det irske ekteparet til å overføre penger på en bankkonto ved å love dem 10 pst. avkastning pr. måned og deretter 100 pst. avkastning på neste innskudd. Ekteparet fikk utbetalt 60.000 euro fra midtdølen. Det mener Økokrim skjedde for at paret skulle investere ytterligere.

Prosjektene mannen fortalte han  organiserte, hadde liten eller ingen substans og var helt verdiløse. Lovnadene om høy avkastning var ikke troverdige, mente Økokrim, som også mener at midtdølen brukte pengene i stedet for å sikre dem i en bank og å forsikre innskuddene.

- Det var tiltalte som selv utarbeidet avtalene, og han visste at de ikke ville gi avkastning, hevdet aktor, som mente han hadde brukt opp pengene på slutten av 2012.

Legger skylden på andre

Aktor hevdet i prosedyren at midtdølen var hjernen bak opplegget, og at han prøver å legge skylden på to andre, samt en advokat i Tyskland. Det var midtdølen som var hjernen bak det hele, mente førstestatsadvokat Trude Stanghelle. Hun hevdet at bedrageriene var begått i vinnings hensikt, noe han selv og andre involverte var klar over. Bedrageriene var utspekulerte, mente aktor.

To milliarder euro

Politiadvokat i Økokrim, Jens Bachke, mente i sin prosedyre at midtdølen hadde gitt falske opplysninger i Gjøvik tingrett i forbindelse med en konkursåpning  i 2013. Midtdølen skal ha oppgitt at det konkurstruede selskapet hadde innestående to milliarder euro i en bank. Økokrim mener han fremla falske dokumenter på dette inn store beløpet.

Det hele var oppdiktet, hevdet politiadvokaten. Han mente det i det hele tatt foreslå sterk grad av skyld og forsett med hensyn til begge tiltalepostene, og at bedrageriene var profesjonelt utført. Han vektla at midtdølen hadde hatt stort økonomisk utbytte av bedrageriene. Det eneste formildende for mannen er den lange tidsbruken hos påtalemakten, selv om liggetiden ikke har vært påfallende lang etter at Økokrim overtok saken fra Vestoppland politidistrikt i 2014.

Gikk i strupen på Økokrim

Midtdølens forsvarere, advokatene Eli Johanne Apold og Victoria Steen Svendsen gikk til frontalangrep på påtalemaktens etterforskning og påstander i saken. Advokat Apold mente Økokrim ikke hadde etterforsket alt midtdølen ba dem om, og spurte hvorfor ikke.

Tiltalte har forklart seg om andres involvering i saken, men det har ikke Økokrim etterforsket. Påtalemakten har også stilt ledende spørsmål overfor vitner i saken, og saksbehandlingen har i det hele tatt vært ugrei, mente advokaten. Hun spurte hvorfor ikke flere var innkalt til avhør. Bevisvurderingen er i det hele tatt mangelfull, og det kan også stilles spørsmål ved troverdigheten til avhørte vitner, mente advokat Apold. Hun var heller ikke fornøyd med selve tiltalen mot midtdølen, etter som det gjaldt to selskaper med forskjellige fornærmede.

- Ingen ført bak lyset

- Ingen er blitt ført bak lyset av tiltalte. Han skulle starte selskaper for investeringer, og hele opplegget var i en tidlig fase, sa advokaten. Pengene han mottok ble brukt i tråd med avtalene. Tiltalte hadde stor tro på lånefinansieringene, mente advokat Apold, som  la til at ingen ble forledet eller villedet i denne saken. Advokaten summerte at vilkårene for pådømmelse av midtdølen for grove bedragerier ikke er oppfylt. Investorene visste hva de deltok i. Tiltalte mente å betale tilbake med avkastning, det var aldri meningen for tiltalte å berike seg selv, slik påtalemakten påstår, sa advokat Apold.

Begge forsvarerne summerte at midtdølen må frifinnes, det vil si at bevisene ikke holder for domfellelse i det hele tatt. Selv har midtdølen nektet straffskyld for anklagene mot seg.

Dom i saken faller utpå nyåret.