- Vi har aldri hatt så stor og langsiktig ordrereserve som nå, sier daglig leder i selskapet, Magne Bakken til Dølen.

55 ansatte i selskapet

Nylig undetegnet O.M Bakken bygg kontrakten med Lillehammer kommune for påbygg og ombygging av Hammartun skole - en kontrakt på en verdi av rundt 25 millioner kroner. Og rett før jul, tegnet de kontrakt med samme kommune for bygging av omsorgsboliger med fellesarealer - til en verdi av rundt 27 millioner kroner.

- To langsiktige kontrakter på godt over 50 millioner ex moms, er gull verdt for å holde arbeidsstokken på 55 ansatte i gang. Vi ser at det i større grad må tenkes utenom dalen i anbudskonkurransene, og Lillehammer har vært upløyd mark for oss fram til nå, forteller Bakken, som tilføyer at det blir tøffere og tøffere kamp om de få storjobbene som blir lagt ut i dalen.

Derfor ser de nå markedet i et større geografisk område, selv om det også gir utslag i ekstra kostander - særlig når det gjelder bompenger.

- Kostnaden for transport av personell og utstyr har femdoblet seg fra 2015 og fram til i dag - og det er snakk om bompenger. I de siste åra har vi hatt 10 til 12 personer fast i gang i Oslo-området, der det alltid er jobber å få tak i av varierende størrelse. Da har vi flere bein å stå på selv om de økte transportkostandene må inn i kalkylene, forteller bedriftens økonomiansvarlige, Jan Petter Eide.

Hytter og leiligheter

Ved siden av de to storkontraktene på Lillehammer, ser både Bakken og Eide gode framtidsutsikter i hyttemarkedet i dalen.

- Vi har flere hytteprosjekter gående både i Kvitfjell og Hafjell, og flere er på gang. Nord-Fron kommunes utbygging av vann og kloakk på Kvamsfjellet, registrerer vi som meget positiv, da vi merker en økt interesse omkring både nybygging og renovering. Aberet er at grensa på 150 kvadratmeter blir i snaueste laget når folk vil ha både badstu og skikkelige bad på hytta som følge av innlagt vann og kloakk, forteller Bakken og Eide.

De gode framtidsutsiktene, gjør at de vurdere å ansette fler folk i selskapet.

- Vi har en stabil arbeidsstokk, men det kan bli behov for flere folk framover. Vi er godt i gang med leilighetsbygging i det gamle ysteriet på Vinstra, og ser att fortettingspolitikken kan medføre at det blir mer av det i tettstedene i hele dalen.