Dølen har gjennom flere saker den siste tida satt fokus på utfordringen for den lokale bilbergingstjenesten.

– Det desidert tyngste valget jeg noen gang har tatt. Bilberging har for meg vært en livsstil, men nå tilsier både bedriftsøkonomi og personlig slitasje at nok er nok, sier bilberger Kjetil Ovrum til Dølen.

Sier opp kontraktene

Det hele toppet seg for bilberger Ovrum da nye kontraktforslag fra de store, private redningsselskapene Viking og Falck ble lagt på bordet.  Kontraktene medførte reduserte priser for bilbergingstjenesten.

– Det er komplett umulig å drifte en bilbergingstjeneste med priser som blir lagt på 2008 nivå – den som vil kan prøve. Vi har rundt 2000 oppdrag i året, og det skulle tilsi at vi burde vært fire til fem ansatte, men betalingen er såpass dårlig at regnskapstallene blir røde. Jeg har annonsert etter folk, men ingen søker da inntjeningen ikke er god nok til å gi folk de de vil ha for jobb og beredskap. Den siste tida har jeg vært mer eller mindre alene med beredskap døgnet rundt. Det går bare ikke å nærmest jobbe gratis og ha beredskap på ”dugnad”. Nå er kontraktene sagt opp og jeg vil avslutte bilbergingen etter oppsigelsestidens utløp, sier Ovrum til Dølen.

Selger bilene

Ovrum har allerede solgt to av sine bergingsbiler.

En tungbilberger som var bestilt inn til stasjonen, er solgt.

– Dette er spesielt trist for meg, men det berører mange. Lokale bilverksteder vil nok merke at bilbergingstjenesten blir borte, og det samme vil bilistene som i likhet med politi og andre nødetater må påregne seg mye lenger ventetid ved ulykker på vegene i distriktet. Jeg er kjent med at flere andre bilbergere over hele landet er i samme situasjon som meg, så nå er det på tide at sentrale myndigheter griper inn og får satt denne tjenesten inn i et bærekraftig og fungerende system. Hvis ikke, vil ”cowboyene” overta, og det er ingen tjent med, sier Ovrum.

Politiet er bekymret

Lensmann i Midt-Gudbrandsdal, Jon Gaarden, ser med bekymret blikk på framtida uten lokal bilbergingsstasjon.

– Vi har over flere år hatt et problemfritt samarbeid med bilbergingsselskapet på Vinstra og hadde sett fram til at han også skulle tilby tungbilberging. Særlig med tanke på at vi får to tunneler på nye E6. Da ville vi hatt komplett bilbergingstjeneste midt i mellom de to tunnelene. Nå blir det ikke slik, og uten bilberger nærmere enn Otta , Dombås og Lillehammer, blir jobben vi skal utføre mye mer krevende. Nå må både vi og bilistene i vår region basere oss på mye lengre ventetid når det gjelder å få ryddet vegen og få trafikken i gang igjen. I enkelte tilfeller kan tidsaspektet i forhold til å få bilberger på plass også være avgjørende for liv og helse. Dette er meget uheldig og vil skape vansker, påpeker lensmann Gaarden som uansett har forståelse for valget Kjetil Ovrum har tatt ved å legge ned bilbergingstjenesten.

– Så lenge de ikke tjener penger på å drifte selskapet, så blir det slik. Vi har et system der bilbergfingstjenesten er en viktig del av samfunnssikkerheten, men det ser ikke ut til å fungere som en ideel ordning, sier lensmann Jon Gaarden til Dølen.