- Teori var ikke min greie på skolen. Gode skolekamerater hjalp meg i matte, og jeg hjalp dem i kunst- og håndverksfaget – der var jeg sjef, forteller Anton, som i mars ble tildelt ”Lærlingprisen 2017” av Opplæringskontorene for byggfagene i Gudbrandsdalen - dette for sin store faglige forståelse og gode praktiske ferdigheter innen tømrerfaget.

Laftekurs: Anton praktiserer også som instruktør innen laftefaget. Foto: Privat

Laftekurs som 14-åring

Og det er spesielt innen lafting og tradisjonstømring 21-åringen virkelig har vist seg som en øksesvinger og tømrer av de sjeldne. Men så var det da også tidlig i ungdommen at han bestemte seg for å velge et yrke med mye praktisk arbeid og mindre teori.

– Mor og far tok meg med på omvisning på Hjerleid, og der og da bestemte jeg meg for å bli lafter på heltid. Mitt første laftekurs tok jeg som 14-åring, og i sommerferiene etter det, var jeg med lafteren Henning Olstad i Venabygda og lærte enda mer, forteller Anton, som etter endt ungdomsskole valgte byggfag på Vinstra vidaregåande skule.

Den gang fantes det ikke egen laftelinje på Hjerleid som han kunne søke på, men etter videregående stakk Anton rett nordover til Dovre og startet som laftelærling hos Steinar Moldal i firmaet Dovre Handverksenter.

Anton har vært fast "inventar" på Fårikålfestivalen, der publikum har kunnet se han i arbeid. Foto: Tone Sidsel Sanden

Opptatt av bedriften

Eter den tid har Anton bokstavelig talt satt spor etter seg. Som nyutdannet lærling er han såpass dreven og flink i faget at han går rett inn som instruktør på laftekurs både i Norge og Sverige. Han bygger nytt, som den flotte laftebrua oppå Gålå Skiarena, og han restaurer gamle tømmerbygninger på gammelt, tradisjonelt vis.

– Det har vært mer enn nok å gjøre, og det ser ikke ut til at det blir noe mindre behov for folk som behersker gamle håndverkstradisjoner. Jeg må også si at det å være kursleder for motiverte og engasjerte folk som ville lære seg lafteteknikken, er noe av det morsomste jeg har vært med på. Jeg voks på det som person, og jeg lærte enormt mye selv ved å lære bort, forteller Anton, som etter militærtjeneste vil tilbake til jobben i Dovre Handverksenter.

Levende interessert

Han ymter frampå at han med tid og stunder har håp om å kunne lede hele bedriften videre.

– Steinar begynner å dra på åra, så det er viktig med yngre krefter både i bedriften og i faget, påpeker Anton.

Og bedriftslederen selv, Steinar Moldal, er enig i alt, med unntak av alderen …

- He, he … alderen er nok et definisjonsspørsmål, ellers er jeg hjertens enig med Anton i det han sier. Anton er levende interessert i lafteyrket og stinn av kunnskap. Rett og slett en jeg vil ha. Anton er i en prosess der han med tid og stunder skal bli medeier, og han er velkommen til å ta over som bedriftsleder når den tid kommer, sier Steinar.

Gålå: Den flotte laftebrua på Gålå skistadion, er ett av flere byggverk Anton har vært med og satt opp gjennom firmaet Dovre Handverksenter.

Status og krav

Men byggmester Steinar Moldal har også et hjertesukk å komme med vedrørende det offentliges satsing på spesialyrker innen yrkesfag i skolen.

– Det satses stort på idrett og musikk med egne skoler og linjer der det terpes, trenes og praktiseres for spesialisering. Den samme satsingen må komme innen håndverksfaget, men da må det offentlige legge til rette ved å opprette spesiallinjer på skolene. Om det kommer, får vi se, men jeg tror det ikke før jeg ser det, påpeker Moldal.

70 forskjellige økser

Og at Antons yrkesvalg er et spesialfag, er det ingen tvil om. Det er ikke hvilken som helst øks Anton svinger i sitt arbeid.

– Jeg har rundt 70 forskjellige økser, og rundt ti av dem er fast inventar i verktøykassa. Og dette er ikke økser du får kjøpt på Obs Bygg, for å si det slik, sier ”timber-Anton” som han titulerer seg med på sin Instagram-konto.

For tiden avtjener Anton militærtjeneste i Nord-Norge, men også der tenker han på laft og tømmer – uten øks.

– Jeg har meldt meg inn i transporttjenesten og da vil Forsvaret sponse utdanning av sertifikat for lastebil til meg. Det trenger jeg etter at militærtjenesten er over til jul. Tømmer skal hugges, men det skal jo også fraktes. Så da fikser jeg det også.