Det er et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Sparebank1-alliansen som leder an i prosjektet. Skiforbundet stiller med instruktører og banken med kroner og øre til utstyr.

- Utstyret er solid og dermed kostbart. Uten dette samarbeidet med Sparebank1-alliansen ville det ikke vært gjennomførbart, sier Marianne Myklebust, prosjektleder i skiforbundet.

Pedagogisk bakteppe

Alle skolene i Gudbrandsdalen, i Sparebank1 Gudbrandsdal sitt markedsområde, får nå dette utstyret som gave fra Sparebank1 Gudbrandsdal sitt gavefond for å bruke det i utetimer der lek og moro med et pedagogisk bakteppe står som det sentrale.

- Dette utstyret kan brukes sommer som vinter og passer både i barneskoler og ungdomsskoler. Oppgavene som følger med er fleksible, så det er lærerne selv som bestemmer hvordan den enkelte time skal fungere i praksis i forhold til det enkelte fag. Det handler om samhold, teamwork og sosialt samvær elevene i mellom, samtidig som de får fysisk aktivitet og lærer noe i et spesifikt fag, forteller Myklebust.

Sprek mattetime

Dølen ble med i stasjonsparken på  Vinstra der 12 lærere fra skolen i Midtdalen ble instruert i bruken av utetime-utstyret. Tre instruktører fra skiforbundet var også på plass for å veilede og komme med råd og tips om hva og hvordan. Ut i fra det vi kunne observere, hadde lærerne det skikkleig morsomt, og konkurranseinstinktet våknet også i det som var lagt opp som en utetime i matematikk.

Rektor ved Venabygd Montessoriskole, Jon Terje Bjørke, var storfornøyd med det han opplevde og lærte.

- Dette var rett og slett veldig bra. Et utstyr med hjelpemidler vi skal få stor glede av gjennom hele skoleåret Nå blir jobben framover å bruke god tid på å lære opp alle lærerne til å forstå hvordan ustyret brukes og hvilke muligheter det i gir i læringsøyemed i de forskjellige fag, sier Bjørke som også trekker fram den samlende og sosiale effekten i bruken av utstyret.

Gruppearbeid og dialog

- En ting er på komme seg ut av klasserommet og få en annen og mer aktiv læringsarena - mange har nytte og glede av det i seg selv. Men her får vi også et aktivt gruppearbeid med relevante oppgaver til et fag som de må løse sammen på en nytenkende måte, og da er det ikke selvsagt at teoretikeren i klasserommet er den beste. Mestringen blir på flere nivå. Jeg ser også mulighet til å kunne kombinere dette med grupper på flere klassenivå. Det krever tett samarbeid og dialog, og det blir en fin måte å bli bedre kjent på, mener Bjørke