Tall fra Innlandet politidistrikt fra 2017 viser at målene for responstid ved hasteoppdrag er oppfylt. Disse kravene deles inn i tre såkalte tetthetskategorier, ut ifra størrelse på befolkning i det aktuelle området.

Størst avvik ved stor avstand

For steder med mer enn 20 000 innbyggere, er kravet at patruljen skal rykke ut på under 15 minutter i 80 prosent av oppdragene. I fjor brukte politidistriktet i snitt 11,23 minutter i denne kategorien. For steder med mellom 2 000 og 19 999 innbyggere er kravet 20 minutter, og gjennomsnittlig tidsbruk for patruljene her var 15,07 minutter.

- De største avvikene finner vi i områder med store avstander og minst befolkning, sier visepolitimester i Innlandet politidistrikt, Arne Hammersmark.

- Ingen store forandringer

Den siste kategorien, som i hovedsak dekker utkantstrøkene, er steder med inntil 2 000 innbyggere. Der er målet 35 minutter. Gjennomsnittlig tidsbruk var her på 33,58 minutter.

- Vi er ganske fornøyde med tallene, det er i snitt det vi klarer å få til. Vi vil forsøke å forbedre dette på sikt, men vi vil, med den nye organiseringa, sitte med de ressursene vi har. Så det er ikke forventning om store forandringer, sier visepolitimesteren.