Foreløpige ulykkestall viser at 26 personer drept og 385 ble skadd i trafikkulykker på vegene i Innlandet i 2023. Onsdag kveld ble det tent ett lys for hvert av ofrene langs fylkesveg 30 på Tolga.

- Vi står i dag sammen for å minnes de som mistet livet på vegene i Innlandet i fjor. Markeringen skal støtte opp om pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig jobbe med trafikkulykker, sa Iselin Vistekleiven, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, under ulykkesmarkeringen.

Hun understreket at mange blir berørt av ulykker enten som etterlatt, pårørende, venner eller kjente.

En nullvisjon

I Norge er det vedtatt en nullvisjon hvor ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

- Det er en lang veg å gå for å innfri visjonen, men det er lyspunkter. Selv om biltrafikken har blitt mangedoblet de siste årtiene, har antall ofre blitt kraftig redusert. Da Hedmark og Oppland startet med ulykkesmarkeringer for 30 år siden ble det tent 1140 lys, mens vi i dag tenner 411 lys i Innlandet, uttalte Vistekleiven.

Varierende vegstandard

Innlandet er etter staten den største vegeieren i Norge og har utfordringer knyttet til varierende standard og trafikkmengde. MC-ulykker står for 20 prosent av ulykker med drepte og hardt skadde i Innlandet.

Vistekleiven sa i sin tale på ulykkesmarkeringen at fylkeskommunen i samarbeid med MC-organisasjonene gjennomfører befaringer, kartlegger risikopunkter og gjør tiltak på de mest risikoutsatte strekningene.

Videre trakk hun frem arbeidet som gjøres mot ungdomsmiljøene gjennom opplæring, holdningsskapende arbeid og kontrollvirksomhet. Skolevegstiltak og hjertesoner rundt skoler i Innlandet er et tiltak hovedutvalgslederen viste til for å få ned ulykker i Innlandssamfunnet.

- Hver og en av oss må også gjøre en innsats. Vi må jobbe med våre egne holdninger og ta ansvar for oss selv og våre medtrafikanter ved å overholde fartsgrensen, avpasse farten etter forholdene, være oppmerksomme og hensynsfulle og kjøre rusfritt med biltelte, sa Vistekleiven avslutningsvis på ulykkesmarkeringen.