Det melder Midt-Gudbrandsdal brannvesen om i en pressemelding fredag.

- Forbudet gjelder alle former for åpen ild, grilling, og bål i- eller i nærheten av skogmark og alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder for hele Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner

Brannvesenet skriver også at andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, bare kan gjennomføres  dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig, samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak. Det gjelder kantslått, motorisert drift i skogbruket, bruk av skytebaner og framføring av tog med normal hastigheit.

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og til og med fredag 3. august  klokken 12.00. Dersom situasjonen ikke har bedret seg innen dette tidspunktet, vil det bli gitt ny melding, melder brannsjefen.