- For oss er disse eiendommene mer å regne som død kapital. Vi resktrukturerer driften og har mer behov for ekstra kapital enn tomme parkeringsplasser, sier en av innhaverne av Vertshuset Sinclair, Fredrik Weikle til Dølen.

Selger parkeringsareal

Eiendommene det er snakk om er bussparkeringen bak vertshuset og parkeringsplassen foran vertshuset på motsatt side av gamle E6. Nord-Fron kommune har kjøpt arealet bak vertshuset, og Rudland Eiendom den andre med den store parkeringsplassen. Begge betalte 400 tusen kroner for sine areal.

- Vi har igjen godt med parkeringsplasser rundt vertshuset, samtidig som vi leier tilbake fra Rudland Eiendom og får god plass til både busser og trailere. Vi har også en avtale om gjenskjøpsrett med Rudland Eiendom, forteller Weikle.

Ser framover

Ole Kristian Rudland, innehaver av Rudland Eiendom, ser muligheter fram i tid ved å kjøpe opp den store parkeringsplassen som også er nabo til hans Kiwi-butikk.

- Med tid og stunder skal en ikke se bort i fra at Kiwi-butikken må utvides. Da er deler av parkeringsplasen et aktuelt areal å utvide i mot. Samtidig er det en mulighet for at dette området også kan utvikles til et markedstorg med forskjellige aktiviteter og tilbud. Kvam skal utvikles, ikke nedlegges, derfor må det satses fram i tid, påpeker Rudland.

Blir busstopp

Arealet som Nord-Fron kommune har kjøpt bak Sinclair skal brukes som ny busstopp for Kvam Skole som ligger rett ved.

- Arealet var til salgs for en grei pris, og derfor slo vi til.  Vi slipper nå å tenke på ny bussløsning helt borte ved Kvam bygdahus, som var alternativet. Vi får nå også en trafikkmessig sikrere løsning ved skolen, sier leder for areal- og næring i Nord-Fron kommune, Egil Tofte.