Markeringen av frigjøringsdagen er fra i år av et kommunalt anliggende i alle de tre midtdalskommunene.

Skolebarn og flagg

I Nord-Fron ble dette løst med god hjelp fra barneskolene. Kommune og barneskoler i en slik allianse rundt 8. mai, er en god og framtidsretta løsning. Både for at Norges viktigste dag ikke skal gå i glemmeboka, og for at de unge som vokser opp skal bli fortalt hva denne dagen markerer og hva som ble ofret for at vi har den friheten vi har i dag.

Demokrati under press

Og nettopp dette med frihet og demokrati som våre viktigste verdier, tilkjempet gjennom krig der over 50 millioner menneskeliv gikk tapt, tok ordfører Rune Støstad tak i under sine taler både i Kvam og på Vinstra.

– Det er sikkert ufattelig for dere unge å skjønne hvorfor så mange ble drept, men det er viktig at vi voksne forteller dere hvorfor og hva som skjedde melom 1939 og 1945. Frihet, demokrati, menneskeverd og likestilling, er verdier vi alle må hegne om og forsvare, sa ordfører Støstad til de mange frammøttte på Kvam

På Kvam stilte i tillegg til barneskolen også skolemusikken opp både ved markeringen ved de engelske soldaters fellesgrav, og under markeringen ved de to minnesteinene i Fredsparken, der en av dem bærer navnene på alle sivile Gudbrandsdøler som ble drept under krigen. Blomster ble også lagt ned på soldat Asbjørn Solbergs grav i Kvam.

Familie møtte opp

Nord-Fron kommune hadde også lagt en markering til Sødorp kyrkje og graven til soldat Ole Heimstd som falt i Gausdal aprildagene 1940. Der møtte elever fra Barhaug skole opp for å delta i markeringen. Til stede var også Ole Heimstads søster, Margit, og andre fra familien.

- Veldig flott at kommunen markerer også ved graven til Ole. Det har vi kjempet for lenge, uttaler Willy Heimstad på vegne av familien - Ole Heimstad var Willys onkel.

I sin tale på Vinstra minnet ordfører Støstad også de frammøte om Tor Sæthersmoen sin kamp mot okkupasjonsmakten. Tor Sæthersmoen gikk bort i fjor og er gravlagt rett ved siden av Ole Heimstad.

Det var også markeringer i Sør-Fron, Ringebu og Venabygd.

Familien:Slektninger av soldat Ole Heimstad var til stede, deriblant Oles søster, Margit.
Kvam: Barneskoleelevene Ariana og Kristina la ned blomster ved fellessgraven til de falne engelske soldater.